PROJEKAT "RIOS" REALIZOVAN U JAGODINI

 

Omladinski kreativni centar  je u partnerstvu sa  Udruženjem studenata sa handikepom uz podršku Ministarstva Omladine i sporta Republike Srbije  realizovao projekat “RIOIS 2016 – Regionalna inkluzivna omladinska inicijativa Srbije”. Projekat se prvenstveno odnosi na pokretanje aktivnosti koje bi doprinele zajednici kada je u pitanju ophođenje prema osobama sa hendikepom i njihovo aktivno ukljucivanje u sve sfere društva.  Realizacija ovog projekta se ne sprovodi samo u Jagodini već i u još sedam gradova Srbije. Nažalost osobe sa hendikepom  povremeno trpe neki tip diskriminacije a društvo  ne pruža dovoljno šansi i mogućnosti u njihovom ravnopravnom učestvovanju  u svojoj zajednici. Iz tog razloga Udruženje „OKCE” je održao je u Jagodinskom centru sa socijalni rad  okrugli sto na temu „Pristup hendikepu kroz ljudska prava i aktivna uloga  u zajednici”.

„ Razgovarali smo o položaju osoba sa hendikepom   u zajednici i svim poteškoćama sa kojima se osobe sa hendikepom susreću i  ukazali na značaj uloge medija u jednoj zajednici, kolika je njihova snaga  i kada je u pitanju edukacija opšteg građanstva  i informisanja kako osoba sa hendikepom tako i ostalih učesnika zajednice” rekao je Oliver Aleksić predsednik udruženja „OKCE”. Na ovom okruglom stolu učesvovali su i predstavnici medija, novinari i dopisnici iz Jagodine, Paraćina i Svilanca. Predsednik omladinskog kreativnog centra je naglasio da je projekat prvenstveno posvećen omladinskom aktivismu i uključivanju mladih osoba sa hendikepom a same aktivnosti su iste u svim gradovima od Subotice do Novog Pazara. Sam projekat je sadržao aktivnosti poput javnih događaja na kojima se sa građansvom razgovaralo na ovu temu a takođe ih i uključivali u radionice kako bi im približili problem sa kojima se osobe sa hendikepom susreću.   

       POZIV ZA TRENING - PARTICIPACIJA MLADIH SA HENDIKEPOM

SSS


Udruženje studenata sa hendikepom u partnerstvu sa Omladinskim kreativnim centrom iz Jagodine organizuje trodnevni trening  „Participacija mladih sa hendikepom“ namenjen  mladima i omladinskim radnicima/ama koji su aktivni realizatori aktivnosi u svojim organizacijama. Trening se realizuje  u okviru projekta RIOIS 2016 – Regionalna inkluzivna omladinska inicijativa  Srbije uz podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, i održaće se u periodu od 3. februara - 5. februara 2017. u hotelu „Lider S“ u Vrnjačkoj Banji.

Trening „Participacija mladih sa hendikepom“ senzibilisaće  i osnažiti aktiviste i aktivistkinje koje su uključeni u donošenje odluka u  omladinskim organizacijama i organizacijama za mlade za uključivanje mladih sa hendikepom u programe i aktivnosti njihovih organizacija i institucija na lokalnom nivou.
Učesnici i učesnice treninga će imati priliku da se upoznaju sa osnovnim načelima  socijalne inluzije i socijalnog uključivanja kroz pristup ljudskim pravima kao i zakonodavstva i prava u Srbiji, a biće predstavljeni različiti aspekti uključenosti osoba sa hendikepom u društvo (servisi podrške, ljudska prava, samostalni život) i značaj organizovanja aktivnosti za mlade koje su prilagođene mladima sa hendikepom. 
Tokom i nakon treninga, očekuje se da će učesnici i učesnice biti:
motivisani za aktivizam i pokretanje inicijativa ka smanjenju socijalne isključenosti mladih sa hendikepom
osnaženi i motivisani za samozastupanje i zagovaranje ljudskih prava i društvene uključenosti
informisani o postojećim strateškim i zakonskim okvirima za društvenu uključenost u Republici Srbiji (primarno u oblasti anti-diskriminacionih i omladinskih politika, obrazovanja i socijalnih servisa)
osnaženi za lokalno akciono planiranje, organizovanje i sprovođenje aktivnosti omladinskih organizacija i institucija na način koji u punoj meri obezbeđuje uključenost mladih sa hendikepom
osnaženi za iniciranje i sprovođenje aktivnosti u oblasti omladinske politike koji su dostupne za mlade sa hendikepom

Udruženje studenata sa hendikepom pokriva troškove prevoza, smeštaja na bazi punog pansiona, ishrane i obezbeđivanja radnih materijala za sve učesnike i učesnice, uključujući i njihove personalne asistente/asistentkinje. 
Projektni tim obezbeđuje personalnu asistenciju mladima sa hendikepom kojima je potrebna, a ne mogu da je sami obezbede, radne materijale u različitim foramtima (na osnovu prethodno iskazanih potreba – elektronski, uvećana štampa, Brajevo pismo), tumače za znakovni jezik i ostale oblike prilagođavanja individualnim načinima funkcionisanja (ukoliko su prethodno jasno naznačeni u prijavnom formularu)

Popunjen prijavni formular koji mozete preuzeti (ovde) poslati na okce.ja@gmail.com najkasnije do srede, 30. decembra. Odabrani učesnici i učesnice biće obavešteni/obaveštene do 13. Januara 2017.  

           OBELEŽEN DAN BORBE PROTIV RASNE DISKRIMINACIJE

21.03.2015. Obeležen je dan borbe protiv rasne diskriminacije u okviru projekta "No place for Hate", koji finansiraju KOM 018 i Kraljevina Holandija. U okviru projekta su održane radionice u prostorijama “Velikog teatra”, na kojima su deca i mladi stvarali radove na temu prevencije diskriminacije i rasizma. Kasnije su ti isti radovi bili izloženi na gradskom trgu, da bi simbolično prikazali kreativni izraz mladih povodom sprečavanja sve češćeg problema diskriminacije. Uz deljenje “No Hate” samolepljivih srca i besplatnih zagrljaja, prolaznici su pozivani da vide izložbu, pri kojoj su mogli da se malo više informišu o ovom danu i njegovom značaju. 

 

      PREDSTAVA "JA IZMEĐU DOBRA I ZLA" IZVEDENA U SVILAJNCU

Svilajnačka publika je imala priliku da vidi edukativnu predstavu “Ja između dobra i zla”, koju je izvelo 20-tak mladih volontera - učesnika treninga za dramu. Mladi volonteri su ovom predstavom pokazali učenicima svilajnačkih srednjih škola, i ostaloj publici, da promena može doći samo svesnom odlukom da se do iste dođe, i naravno poštovanjem i uvažavanjem stavova drugih ljudi. Mladima iz publike se predstava veoma dopala i izrazili su želju da u budućnosti vide još sličnih perfomansa edukativnog karaktera. Uz edukativni karakter predstave, Crveni krst Svilajnac je sakupljao priloge koji su stavljani u humanitarnu kasicu i kasnije namenjivani najugroženijima u majskim poplavama i time probudio i humanost među mladima. Predstava je izvedena 22. januara 2015. u pozorištu u Svilajncu u okviru projekta „Humanost za okrug“ koji finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.

 

         VOLONTERI OMLADINSKOG KREATIVNOG CENTRA OBELEŽILI                      10. DECEMBAR - MEĐUNARODNI DAN LJUDSKIH PRAVA

Na gradskom trgu u Jagodini, dana 10. decembra "Međunarodnog dana ljudskih prava" volonteri su informisali prolaznike o značaju poštovanja ljudskih prava i prihvatanja različitosti koje su prepoznatljive u društvu. Vrlo često time što pripadamo većinskoj zajednici, zaboravimo na one koji su drugačiji, koji se po nečemu razlikuju, pa tako postaju žrtve diskriminacije koja je sve češće prisutna, izjavila je Kristina Konovalov, volonterka Omladinskog kreativnog centra, u ovom slučaju koordinatorka ulične akcije.

Pravo na školovanje, pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na posedovanje lične karte, pravo na brak. pravo slobode govora, pravo na političku slobodu, samo su neka od osnovnih ljudskih prava koja bi trebala da budu zagarantovana svakom pojedincu, članu jedne društvene zajednice. Na žalost u praksi to nije uvek slučaj, pa tako veliki broj ljudi ne ostvaruje sva ova prava, i time ne uspeva da se poistoveti sa ostatkom članova jednog društva. Mladi volonteri, ovom uličnom akcijom, podstakli su prolaznike na razmišljanje i uključivanje u rešavanje ovog društvenog problema, i kroz podelu neuobičajnih promo materijala u obliku lične karte, zdravstvene knjižice ili glasačkog listica, sa tipičnim porukama koje ukazuju na problem, uspeli su da zaintirgiraju gotovo svakog prolaznika koji je bio spreman da se informiše.

Svi pomenuti promo materijali izrađeni su od strane Inicijative mladih za ljudska prava u okviru akcije  "Ne potcenjuj ljudska prava". 

      POZORIŠNA PREDSTAVA "JA, IZMEĐU DOBRA I ZLA" IZVEDENA U                              OPŠTINAMA PARACIN I DESPOTOVAC

Pozorišna grupa od 20-tak mladih uz podršku stručnog tehničkog tima nastavila je svoju turneju i tokom decembra meseca, pa je tako edukativna predstava "Ja, između dobra i zla" kojom se na originalan način promoviše humanost, solidarnost i zdravi stilovi života, odigrana u Centru za kulturu u Paraćinu, dana 08.12.2014.godine, a nedelju dana kasnije, 16.12.2014. godine u Resavici koja pripada opštini Despotovac. Predstava je ostavila snažan utisak na publiku i u više navrata publika je to nagradila snažnim aplauzom, dok je humanost i solidarnost došla do izražaja kroz doborovoljno participiranje novca, koji su posetioci ubacivali u kasicu Crvenog krsta. Mladi glumci uživali su u svojim ulogama i po njihovim rečima, ovakvog vida njihovog angažovanja nisu bili ni svesni prilikom prvobitnog prijavljivanja za učešće u projektu. Najmlađi posetioci radovali su se postpremijernom slikanju sa glumcima i neformalnom druženju nakon izvođenja predstave.

  

VOLONTORAJ ZA OKRUG - OBELEŽEN 5. DECEMBAR "MAĐUNARODNI      DAN VOLONTERA" U ČETIRI OPŠTINE POMORAVSKOG OKRUGA

Kroz projekat „HUMANOST ZA OKRUG“ izvedena je aktivnosti „VOLONTIRAJ  ZA OKRUG“ koja predstvlja obeležavanje 5. decembra "Međunarodnog dana volontera" kroz organizaciju javnih događaja na kojima učlestvuju mladi okupljeni oko Kancelarije za mlade, Crvenog krsta i drugih omladinskih nevladinih organizacija sa lokalnog nivoa.

 Obeležavanje ovog veoma važnog dana za sve mlade volontere organizovano je u četiri opštine pomoravskog okruga i to kroz sledeće aktivnosti. Na gradskim trgovima u Jagodini i Paraćinu, volonteri su se okupili i informisali građanstvo o značaju volonterizma i humanosti. Takođe, kako bi dodatno skrenuli pažnju prolaznika, mladi sa afinitetom za iscrtavanje grafita, na posebno izrađenim platnima velikih formata, crtali su grafite sa porukama kao što su „Volonteri LOVE “ i „Volontiraj“. Na trgovima su organizovane i druge zabavne aktivnosti (obacivanje loptica, nabacivanje obruca, predkakanje vijače...) u kojima se direkno uključilo više desetina mladih. Preko razglasa emitovana je i muzika u kombinaciji sa promo dzinglovima koji direkno promovišu projekat i značaj volonterizma. Na postavljenim standovima deljeni su promo materijali koji promovišu volonterizam, humanost, solidarnost i zdrave stilove života.

U opštini Svilajnac, dan volontera obeležen je kroz aktivnosti realizovane u holu osnovne škole, de se okupio veliki broj mladih i učestvovao u različitim oblicima aktivnosti, kao što je nadmeanje u društvenim igrama, u zabavno rekreativnim sadržajima i kroz prezentaciju, prikazan je niz aktivnosti koje su tokom predhodnog perioda realizovane na teritoriji opštine Svilajnac i u kojima su učestvovali mladi okupljeni oko Kancelarije za mlade, Volonterske organizacije Svilajnac, Crvenog krsta i drugih omladinskih okrganizacije koje aktivno rade i deluju u ovoj opštini. Na samo događaju, nacrtan je i grafit na platnu sa porukom „Volontiram jer volim svoj grad“.

U Despotovcu je dan volontera obeležen kroz okupljanje volontera u prostorije Kancelarije za mlade i javnom akcijom kroz koju je na samoj zgradi KZM Despotovac oslikan grafit „Logo KZM Despotovac“ i poruka „Volontoraj i ti“. Ovog dana, najaktivnijim volonterima podeljene su zahvalnice i priznanja za volonterski rad i požrtvovanost koju su uložili kako bi svoje društvo učinili boljim, a samu zajednicu lepšom za život svih njenih članova. Ovog dana nisu izostale ni aktivnosti zabavnog karaktera za sve volontere, a nije izostao ni koktel upriličen za one najaktivnije i najzaslužnije.

                         OKCE I USH  ZAJEDNO U PROJEKTU                                   REGIONLANA INKLUZIVNA OMLADINSKA INICIJATIVA SRBIJE

Udruženje studenata sa hendikepom, sa partnerskom organizacijom "Omladinski kreativni centar" iz Jagodine uz podršku Ministarstva omladine i sporta, realizuje projekat Regionalna inkluzivna omladinska inicijativa Srbij. Kroz ovaj projekat, u Jagodini je dana 27 i 28.11.2014 god. organizovana grupa aktivnosti kao što je .radionica, javni događaj i okrugli sto. Radionica i okrugli sto organizovani su  u prostorijama Crvenog krsta Jagodina dok je javni događaj izveden na gradskom trgu.

Na radionici „ Participacija mladih sa hendikepom “ je učestvovalo 25 mladih, učenika srednjih škola i studenata, a voditelji radionice bili su mladi iz Udruženja studenata sa hendikepom. Radionica je poprilično bila interaktivna, a najvećim delom bila je usmerena na bolje prihvatanje osoba sa hendikepom u zajednici i uključivanje osobe sa handikepom u normalne tokove društva, uvek i svuda gde je to moguće.

Javni događaj organizovan na gradskom trgu obuhvatio je postavljanje štanda sa promotivnim materijalom, plastelinom i maramama. Prolaznicima je deljen promotivni materiji, a ujedno su bili pozvani i da učestvuju u aktivnostima pravljenja predmeta od plastelina i pisanje svog imena na papiru sa povezom preko očiju. Ove aktivnosti direkno ukazuju na poteškoće sa kojima se gotovo svakodnevno suočavaju osobe sa hendikepom u zavisnosti od oblika i vrste hedikepa.

Okrugli sto bio je jedna od vrlo važnih događaja koji je okupio predstavnike gotovo svih društvenih subjekara koji lokalno i regionalno deluju i doprinose poboljšanju položaja osoba sa hendikepom u zajednici.  Na okruglom stolu izneti su različiti pozitivni i negativni primeri odnosa društva prema osobama sa hendikepom  i dati predlozi za poboljšanje položaja i smanjenje distance prema mladima sa hendikepom kroz angažovanje društvenih subjekata iz lokalne zajednice. Svi su se složili da će stvaranje pozitivnog okruženja za participaciju mladih sa hendikepom u lokalnoj zajednici i smanjenje socijalne distance prema mladima sa hendikepom biti jedan je od ključnih zadataka i da će se svi podjednako založiti da nastajenja budu sprovedena u delo.  

        OBELEZEN 1. DECEMBAR "SVETSKI DAN BORBE PROTIV SIDE"

Volonteri Omladinskog kreativnig centra, Crvenog krsta jagodina i službe za zdravstveno vaspitanje jagodinskog Doma zdravlja, učestvovali su u akciji obeležavanja 1. decembra "Svetskog dana borbe protiv Side". U ovoj akciji prolaznici su pozivani na tolerantniji odnos i prihvatanje osoba inficiranih Hiv-om, pa su tako volonteri delili besplatne zagrljaje i o edukovali svoje vršnjake o načinima zaštite i značaju korišćenja zaštite prilikom svakog seksualnog odnosa. Deljeni su raznovrstani promotivni materijali, a najveće interesovanje bilo je za kondome, što je dokaz da smo kroz višegodišnji rad na razbijanju tabua, uspeli da nateramo zajednicu da otvoreno govori o seksualnosti i seksualnom odnisu sa zaštitom. Lokalni mediji ispratili su sve aktivnosti mladih, i preko svojim javnih informativnih objavili statističke podatke koji govore da je zaključno sa 20. novembrom 2014. godine, u Srbiji registrovano 3098 osoba inficiranih HIV-om, od kojih je 1727 osoba obolelo, dok je 1067 osoba umrlo. Takođe, pomenuto je i to da u Srbiji trenutno  živi 1931 osoba sa Hiv-om, ali i još oko 1100 osoba koje ne znaju da su Hiv pozitivne.

 

  PREMIJERA POZORIŠNE PREDSTAVE "JA, IZMEĐU DOBRA I ZLA" JAGODINA

Kroz projekat „HUMANOST ZA OKRUG“ i projektnu aktivnost „ZDRAVLJE ZA OKRUG“ koja se sastojala iz dramskg treninga za 24-oro mladih ljudi, gde je učesnicima treninga omogućena edukacija na temu unapređenja dramskog nastupa i povećanja znanja o zdravim stilovima života, osmišljena je -režirana pozorišna predstava edukativnog i humanog karaktera "JA IZMEĐU DOBRA I ZLA", koja je premijerno  izvedena u Jagodini, dana 26.11.2014. god. sa početkom u 20h, u Centru za kultiru.

 Predstavu je odgledalo oko najmanje 300 gledalaca, a ulaznice za ovu predstavu nisu unapred prodavane, već su posetioci davali dobrovoljni prilog i tako je u kasici Crvenog krsta sakupljeno 8.510,00 dinara. Novac prikupljen na ovaj način namenjen je za pomoć porodicama i osobama ugroženim u majskim poplavama koje su zadesile pomoravski okrug.

                  ZDRAVLJE ZA OKRUG - TRENING ZA ROLE PLAY

Kroz projekat „HUMANOST ZA OKRUG“ izvedena je aktivnosti „ZDRAVLJE ZA OKRUG“koja podrazumeva dramski trening za 24-oro mladih, kojima je omogućena edukacija na temu unapređenja dramskog nastupa i povećanja znanja o zdravim stilovima života. Sam trening drame, stvorio je efekat razmenjivanja iskustava, ideja kao i predloga o mogućnostima unapređenja lokalne zajednice i društva u celini. Trening je organizovan u prostorijama KUD „Veliki Teatar“ u periodu od 03-12.11.2014. god. i svaki dan treninga trajao je 6 sati i imao je različitu formu (dramski nastup, sloboda pokreta, intonacija, zdravstvena edukacija itd.).

 

Kroz trening su mladi učesnici osmislili predstavu edukativnog i humanitarnog karaktera „JA, IZMEĐU DOBRA I ZLAkoju će biti izvodena u opštinama Jagodini, Paraćinu, Svilajncu i Despotovcu. Posetioci predstave, prilikom premijernih izvođenja, moći će da daju dobrovoljni prilog koji je namenjen porodicama i osobama ugroženim u majskim poplavama koje su zadesile pomoravski okrug.

      IZLOŽBE UMETNIČKIH DELA ODRŽANE U SVILAJNCU I PARAĆINU

U okviru projekta „Humanost za okrug” održane su izložbe umetničkih dela nastalih u okviru projektnih aktivnosti „Od reciklaže do ambalaže“ i „Umetnost za okrug“, kroz koje su mladi u Paracinu izrađivali umetnička dela modifikacijom otpadnih materijala, dok su se mladi iz Svilajnca bavili tehnikama slikanja na platnima. U okviru ove dve aktivnosti izrađeno je najmanje 40 umetničkih dela koja se najpre, dana 25.10.2014 godine bila izložena u holu srednje škole u Svilajncu, a nedelju dana kasnije radovi su preseljeni u Paraćin i izložba postavljena u  holu Mašinsko-elektrotehničke škole u Paraćinu. Obe izložbe posetilo je najmanje 400 srednjoškolaca, a sam događaj poprimio je humanirni karakter uz direkno uključivanje i volontera Crvenog krsta Svilajnac i Paraćin i postavljanje kasice Crvenog krsta za prikupljanje novačanog dobrovoljnog priloga. Sredstva prikupljena u okviru ovih aktivnosti, ostala su na raspolaganju organizacijama Crvenog krsta, koje će ih nameniti za pomoć osobama koje su pretrpele najveću štetu u majskim poplavama koje su zadesile ove krajeve.       

          UMETNOST ZA OKRUG - LIKOVNE RADIONICE U SVILAJNCU

U okviru aktivnosti „UMETNOST  ZA OKRUG“, u periodu od 20-24.10.2014. godine u  Srednjoj školi „Svilajnac“, održane su kreativne likovne radionice u kojima su učestvovali mladi sa afinitetom za slikartsvo. U saradnji sa učeničkim parlamentima srednjih škola, okupljena je grupa od 20-tak mladih, koji su slikali na platnima u skladu sa svojim interesovanjima, pošto je tema ove likovne kolonije bila potpuno slobodna. Ova grupa mladih umetnika uspela je da stvori čak 30-tak umetničkih dela koja će biti izložena na dve predstojeće humenitarne izložbe koje će biti održane u Svilajincu i Paraćinu. Na samim izložbama, svi posetioci moći će da daju dobrovoljni prilog, koji će se skupljati u saradnji sa organizacijama Crvenog krsta Svilajnac i Paraćin, tako što će na izložbama biti postavljene kasice u koje će svaki posetilac moći da priloži novac u skladu sa svojim mogućnostima. Ova aktivnost pored direknog prikupljanje pomoći, ima za cilj da kod građanstva probudi svest o solidarnosti i humanosti, i pokaže spremnost mladih umetnika da svoj talenat iskoriste u dobrotvorne svrhe. 

EDUKATIVNO PREDAVANJE O EKOLOGIJI I I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

U okviru projekta „HUMANOST ZA OKRUG“, u Paraćinu, u prostorijama Crvenog krsta Paraćin, dana 17.10.2014. godine,  održano je "Edukativno predavanje o ekologiji, ekosistemu i značaju zaštite životne sredine". U okviru ove aktivnosti, na kojoj je učestvovalo 20-tak mladih iz Paraćina, predstavljena je opšta tematika ekologije, način funkcionisanja ekosistema i različiti metodi zaštite životne sredine. Kroz predavanje i interaktivne radionice, mladi su uvideli kako ekonomija utiče na ekologiju, kako oni sami mogu da pomognu da se sačuva životna sredina, i zašto je ekološka svest vrlo bitna ideja koja treba da se razvije kod svake mlade osobe.

     UREĐENJE JAVNOG PROSTORA NA TERITORIJI OPŠTINE PARAĆIN

 U okviru aktivnosti „EKOLOGIJA  ZA OKRUG“, dana  16.10.2014. godine, na teritoriji Opštine Paraćin, volonteri  KZM Paraćin i mladi okupljeni oko učeničkih parlamenata  Paraćinskih srednjih škola učestvovali su u akciji čišćenja i  uređenja javnog prostora - dečijeg parka na teritoriji grada    Paraćina. Akcija uklanjanja smeća, čišćenja lišća i uređenja  sadržaja za zabavu najmlađih, bila je podržana i od strane  meštana koji su se pridružili mladim volonterima. U akciji je učestvovalo 30-tak mladih, koji su nakon uspešno obavljenog posla nastavili sa neformalnim druženjem i razmenjivanjem ideja o budućim aktivnostima. 

            OD RECIKLAŽE DO AMBALAŽE - EKOLOGIJA ZA OKRUG

U okviru projekta “HUMANOST ZA OKRUG” predvidjeno je sprovodjenje i većeg broja aktivnosti usmerenih napromociju ekologije i održivog razvoja, kao i podsticanje mladih da se bave umetnošću i kreativnošću. U prostorijama Crvenog krsta Paraćin, u period od 13 do 15. oktobra 2014. god, sprovodile su se kreativne radionice pod nazivom „Od reciklaže do ambalaže“. Primenom likovne tehnike “Asemblaž” grupa od 20-tak mladih radila je na izradi različitih ukrasnih predmeta, a kao osnovni material koristili su otpad u vidu pet anbalaže, tkanine i drugih predmeta koje su najpre nameravali da bace. Ovaj vid umetničkog alata, zapravo predstavlja spoj ekologije i umetnosti.

             SPORT ZA OKRUG - TURNIR U MALOM FUDBALU

U okviru projekta „Humanost za okrug“ koji sprovodi „Omladinski kreativni centar“ u saradnji sa kancelarijama za mlade iz Despotovca, Svilajnca i Paraćina, a finansira Ministarstvo omladine i sporta, održan je humanitarni turnir u malom fudbalu u sportskoj hali u Despotovcu.

Na turniru, koji je trajao dva dana ( 25-26.09.2014 god ), učestvovalo je 6 ekipa. Prvog dana, igrale su se kvalifikacije između lokalnih omladinskih ekipa iz Despotovca, nakon čega su dve najbolje Despotovačke ekipe igrale drugog dana, u polufinalu, sa ekipama iz Paraćina i Svilajnca. Ovaj zanimljiv sportski događaj su ispratili lokalni mediji i oko 300 mladih ljudi koji su došli da navijaju za svoje prijatelje i svoje favorite.

Ceo turnir je obeležen u duhu humanosti, a sama ulaznica na turnir je bila humanitarni prilog u vidu stvari potrebnih osobama ugroženim u poplavama ili novčani prilog namenjen istima. Donacije je sakupljao „Crveni krst Despotovac“. Ceo turnir je prošao u jednoj sportskoj i pozitivnoj atmosferi, a nakon dodeljenih nagrada za prva četiri mesta i za tri najbolja igrača, učesnici turnira su nastavili neformalno druženje.

Slike sa turnira možete videti OVDE 

     

  OKRUGLI STOLOVI SA MLADIMA IZ TRI KANCELARIJE ZA MLADE

U okviru projekta „Humanost za okrug“ koji sprovodi „Omladinski kreativni centar“ u saradnji sa kancelarijama za mlade iz Despotovca, Svilajnca i Paraćina, a finansira Ministarstvo omladine i sporta, održana su tri okrugla stola u ovim gradovima, na kojima je predstavljen projekat.

Uz predstavljanje projekta, učesnici okruglih stolova su diskutovali sa facilitatorima o značaju humanosti, o sopstvenim potrebama i o idejama koje bi u budućnosti sprovodili u svojim sredinama.

Okruglim stolovima je pristutvovalo oko 100 mladih ljudi, a glavna tema diskusije su bile aktivnosti koje će se sprovoditi u njihovim gradovima i u drugim gradovima, na koji način bi mladi želeli da se te aktivnosti sprovedu, i diskutovanje o opštim potrebama i željama u oblasti omladinskog aktivizma.

Okrugli stolovi su se održavali po sledećem rasporedu na sledećim lokacijama:

10.9.2014 – Kancelarija za mlade Despotovac  - OVDE VIDI JOŠ FOTOGRAFIJA

11.9.2014 – Kulturni centar Svilajnac  - OVDE VIDI JOŠ FOTOGRAFIJA

12.9.2014 – Restoran M  Paraćin - OVDE VIDI JOŠ FOTOGRAFIJA

                                     HUMANOST ZA OKRUG

Projekat "HUMANOST  ZA OKRUG" fokusiran je na realizaciju serije aktivnosti humanitarnog karaktera u okviru kojih se prikupljaju sredstva najpotrebnija ugroženima u područjima Pomoravskog okruga (Svilajnac, Paraćin, Despotovac i Jagodina). Takodje cilj projekta usmeren je i na povezivanje ciljeva utvrđenih lokalnim akcionim planovima za mlade pomenutih opština, usklađenih sa Nacinalnom strategijom za mlade.

Kroz realizaciju aktivnosti, prvenstveno se podstiče međusobna humanost, solidarnost i saradnja mladih okupljenih kroz KZM Svilajnac, Paraćin i Despotovac, kao i saradnja sa udruženjima u cilju kako implementacije prioritenih ciljeva RS koji se odnose na pomoć ugroženima u poplavljenim područjima, tako i sa LAP-ovima za mlade.

Snaga projekta leži u multi-dimenzinalnom pristupu aktivnostima koje će se realizovati u okviru projekta, pogotovu kada je humanitarni i volonterski rad u pitanju, jačanje međusobne saradnje između KZM, jačanje saradnje KZM sa udruženjima građana, informisanje mladih, edukacije iz oblasti zaštite životne sredine, zdravlja mladih, razvijanja zdravih stilova života i podsticanja bavljenja sportom, promovisanje umetnosti kao i podsticanje kreativnosti.

Projekat “Humanost za okrug” realizuje se u periodu od 01. avgusta 2014. godine , do 31. januara 2015. godine, a finansiran je od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.

U Atini je 17. i 18. januara 2014. održana konferencija o novom programu za obrazovanje, trening, omladinsku razmenu i sport – Erasmus Plus. Konferenciji je pored predstavnika obrazovnih institucija, omladinskih organizacija i kancelarija za mlade, prisustvovao i jedan predstavnik „Omladinskog kreativnog centra”.

Na konferenciji se govorilo o mogućnostima koje će ovaj program pružati mladima na teritoriji, kako Srbije, tako i cele Evrope. Takođe, spominjani su već postignuti rezultati iz programa koji su bili prethodnici novonastalom programu. Erasmus Plus je sam po sebi integracija više programa, i zbog širokog spektra mogućnosti koji nudi, predstavljaće veliki doprinos mladim ljudima na teritoriji čitave Evrope.

Važna stavka dnevnog reda konferencije, koja se tiče Srbije, je da se Srbija trenutno nalazi na srednjem nivou participacije, koji omogućava Srbiji da na projektima učestvuje kao partner, ali ne i kao nosilac projekta. Ovaj nivo participacije će se u budućnosti promeniti i podići, tako da će posle nekog perioda i organizacije iz Srbije biti u mogućnosti da apliciraju na projektima programa Erasmus Plus kao nosioci projektnih aktivnosti.

Takođe, Ministarstvo omladine i sporta najavljuje za kraj marta prvi nacionalni Info dan vezan za Erasmus Plus, na kojem bi se predstavile mogućnosti koje Erasmus Plus može ponuditi obrazovnim i omladinskim organizacijama na teritoriji Srbije.

OD OTVARANJA PREGOVORA SA EU NAJVEĆU KORIST ĆE IMATI                                                  MLADI

Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić izjavio je danas da će od otvaranja pregovora sa EU najveću korist imati mladi jer će, kroz reforme i uvođenje evropskih standarda, imati priliku da žive u uređenom društvu, sa boljim obrazovanjem i većim mogućnostima za rad i usavršavanje.

"Otvarajući pregovore sa Evropskom unijom ova vlada je otvorila nove šanse za građane, a najviše šansi i najveću korist imaće mladi", naveo je Udovičić koji je današnjom odlukom vlade imenovan za predsednika Saveta za mlade.

Udovičić je, u izjavi dostavljenoj medijima, naveo da je početak pregovora Srbije sa EU veliki nacionalni, istorijski momenat, kao i da su nove generacije te koje će imati najviše koristi od reformi i uvođenja evropskih standarda. 

Na taj način, dodao je Udovičić, mladi će "konačno imati priliku da žive u uređenom društvu, sa boljim obrazovanjem, većim mogućnostima za rad i stručno usavršavanje kako i Srbiji, tako i na celoj teritoriji EU". 

Sve to, kako je rekao, biće i smernice u radu Saveta za mlade. 

Proces pristupanja Srbije EU, naveo je Udovičić, mladima u Srbiji donosi mnogo, a možda su najvažnija stvar brojnije mogućnosti za pronalaženje posla. 

"Mladi, obrazovani po evropskim standardima, moći će da sarađuju i razmenjuju iskustva i ideje sa svojim kolegama iz EU i tako unapređuju znanja koja će im biti preporuka da se zaposle na tržištu koje više neće biti ograničeno samo na Srbiju", rekao je Udovičić.

Prema njegovim rečima, mladi iz Srbije će moći da koriste i novi program "Erasmus plus", koji je počeo u januaru i namenjen je za obrazovanje, obuku, omladinu i sport. 

Taj program će, objasnio je Udovičić, omladini u Srbiji pružiti mogućnost da studiraju, obučavaju se, steknu radno iskustvo i volontiraju u inostranstvu, a u oblasti sporta podrška će biti obezbeđena za amaterske sportove i borbu protiv nameštanja utakmica, dopinga, nasilja i rasizma.

TOKOM REALIZACIJE PROJEKTA "SKUP OKRUGA" ODRŽANA SU DVA         JAVNA DOGAĐAJA U OKVIRU AKCIJE "MLADI SU MUZIKA" 

Tokom realizacije projekta “SKUP okruga” koji je finansiran od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, u okviru akcije “MLADI SU MUZIKA”, održana su dva javna događaja 16.11.2013. godine. Prvi događaj je bio otvorenog tipa, održan je na Gradskom trgu u Jagodini, gde su bili postavljeni  štandovi kancelarija za mlade Јagodina,Rekovac i Despotovac i time promovisan rad KZM, u vidu ulične akcije (performansa, izložbe). Mladi volonteri, njih 30-tak postavili su  konstrukcije “Eko koša” gde su mladi  - posetioci, prilazili eko košu i po dvoje se takmičili, tako što su ubacivali pet ambalažu, a prvi koji je napunio svoj koš proglašen je  pobednikom i njemu je dodeljena nagrada tj. jedno od umetničkih dela,koje je izrađeno u  okviru “Eko Art treninga”, koja su bila izložena na samom događaju, pa se na taj način i šire građanstvo informisalo o ovom obliku reciklaže kroz umetnost. Mladi – posetioci su takođe imali priliku da se na samom događaju slikaju sami ili sa svojim prijateljima držeći u rukama ramove za slike sa različitim motivima, a fotografije su im naknadno dostavljene putem mejla na željenu adresu. Događaj je bio muzičkog karaktera gde su muziku puštali mladi neafirmisani lokalni didžejevi.

Drugi događaj održan je u večernjim satima sa početkom u 22h u “Irish Pub-u”, gde je nastavljen muzički performans i to uz muziku koju su puštali mladi didžejevi, maskenbala na kome se radio ”Body Art”, a na kraju večeri je bila izabrana najbolja maska večeri, kao i jedan didžej koji je proglašen za najboljeg performera večeri. Kozmetička kompanija “Avon” se pridružila ovom javnom događaju, gde su Avon Dame, njih 10-tak šminkale učesnike događaja, iscrtavajući po telu (licu) različite umetničke detalje (Body Art) po želji mladih. Mladima koji su želeli da se fotografišu sa maskama i oslikanim (Body Art) detaljima, poslate su slike na mejl koji su ostavili.Na samom događaju deljen je propagandni materijal u vidu letkica, bedževa i privezaka.

Medijski pokrovitelji ovig javnog događaja bili su TV Jagodina i 035info.rs.

 Aktivnosti u okviru projekta “SKUP okruga” nastavljaju se sledeće nedelje, gde će se u okviru akcije “MLADI SU AKCIJA” održati sportski turnir u Despotovcu.

U OKVIRU PROJEKTA "SKUP OKRUGA "OBELEŽEN SVETSKI DAN BORBE                                               PROTIV SIROMAŠTVA 

Na Gradskom trgu u Jagodini, dana 17.10.2013. godine, Omladinski kreativni centar obeležio je Svetski dan borbe protiv siromaštva u sklopu projekta “SKUP OKRUGA” koji se realizuje u Jagodini, Despotovcu i Rekovcu, a finansiran je od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije. Mladi volonteri Omladinskog kreativnog centra i Kancelarije za mlade Jagodina, njih 30 – tak bili su obučeni u majicama različitih boja, što na simboličan način predstavlja toleranciju. 

“Ova akcija se razlikuje od drugih zbog “ZIDA TOLERANCIJE” (zid izrađen od platna nategnutom na ramu na kome su oslikani ljudi različite rasne, nacionalne, religijske , kulturne...pripadnosti sa prorezom u predelu glave, gde su prolaznici mogli da provuku glavu i fotografišu se), koji je specijalno izrađen za ovu priliku i koji simbolizuje prihvatanje različitosti u svakom pogledu”,rekao je koordinator projekta Oliver Aleksić. 
U okviru akcije puštane su pesme na različitim jezicima sa razglasa kako bi se ukazalo na značaj nediskriminacije u društvu. Mladi volonteri privlačili su pažnju prolaznika sa tablom na kojoj je ispisan natpis “BESPLATAN ZAGRLjAJ” u cilju prenošenja poruke građanima da “zagrljaj ne košta ništa,a puno znači”. Pored table sa natisom “BESPLATAN ZAGRLjAJ” , volonteri su delili prolaznicima i flajere sa edukativnim porukama koje ukazuju na tolerantno ponašanje i značaj nediskriminacije. 
“Ovo je samo jedna od aktivnosti koja se sprovodi u okviru projekta “SINERGIJA KANCELARIJA I UDRUŽENjA POMORAVSKOG OKRUGA” i obuhvata tematsku oblast MLADI SU TOLERANCIJA,koju je propisalo Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije”, izjavio je koordinator projekta Oliver Aleksić.

U narednom periodu mladi iz Pomoravskog okruga će sprovoditi još niz aktivnosti koje će obuhvatati sledeće tematske oblasti kao što su : MLADI SU MUZIKA, MLADI SU AKCIJA I MLADI SU UMETNOST. Navedene aktivnosti sprovodiće se u opštinama Jagodina i Despotovac.
 

 

ODRŽANA TRI OKRUGLA STOLA, U OKVIRU PROJEKTA “SKUP OKRUGA”, KOJI FINANSIRA MINISTARSTVA OMLADINE I SPORTA REPUBLIKE SRBIJE

U okviru projekta  “SKUP OKRUGA” koji sprovodi “Omladinski kreativni centar”, a finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije,  održana su 3 okrugla stola u Rekovcu, Despotovcu i Jagodini sa ciljem da se čvrsto vežu sve strukture i izgradi stabilna osnova za dalji rad i saradnju u implementaciji projektnih aktivnosti na nivou tri opštine. Prvi okrugli sto održan je  06.09. 2013. godine u saradnji sa KZM Rekovac u prostorijama “Poljoprivredno – veterinarske škole” u Rekovcu , drugi okrugli sto održan je 11.09.2013. godine u Despotovcu u prostorijama KZM Despotovac, dok je treći odžan u Jagodini 12.09.2013. godine u saradnji sa KZM Jagodina, u prostorijama Centra za socijalni rad.Okruglim stolovima prisustvovalo je po 20 – tak volontera i predstavnika mladih, kao i predstavnici javnih institucija (Srednjih škola, Đačkih parlamenata,Kulturnih centara ... ) , koordinatori KZM Rekovac, Despotovac i Jagodina, kao i članovi mentorskog tima Omladinskog kreativnog centra. Kroz prelistavanje projektnih aktivnosti, dinamike njihovog sprovođenja i načina za implementaciju, sve učesnike sastanaka upoznali su facilitator  i koordinatori projekata kao i ostali predstavnici projektnog tima OKCE i koordinatori KZM koje su partneri na projektu.

Mladi volonteri su se uključili u diskusiju povodom predavanja  na teme: Eko mladi, Mladi su tolerancija, Mladi su umetnost, Mladi su muzika ... i time pokazali spremnost za timski rad, komunikaciju i toleranciju ,a samim tim svoju volju i spremnost da odgovore na probleme koji ih okružuju. Mladi su pokazali interesovanje za datu oblast projekta, a za njihovo direktno uključivanje u ključne projektne aktivnosti (mladi kao učesnici treninga, izložba, javnih performansa), izrađeni su posebni “online” obrasci – prijave na osnovu kojih će se utvrditi nivo motivacije i kompetentnost svakog od potencijalnih učesnika da učine pozitivnu promenu koja će doprineti održivosti projekta.

Mladi volonteri su pozvani od strane svojih koordinatora i mentorskog tima OKCE da popune obrasce i prijave se za  tematsku oblast koja je u domenu individualnog interesovanja svakog pojedinca.

         

12. AVGUST "MEDJUNARODNI DAN MLADIH" OBELEŽILI MLADI U                       TRI OPŠTINE POMORAVSKOG REGIONA

U okviru projekta „Sinergija kancelarija i udruženja pomoravskog okruga – SKUP OKRUGA“ koji sprovodi Omladinski kreativni centar u saradnji sa Kancelarijama za mlade Jagodina, Despotovac i Rekovac, na centralnom trgu u Rekovcu organizovan je javni događaj pod nazivom „Mladi za mlade“. U okviru ovog javnog događaja mladi Rekovčani okupljeni oko Kancelarije za mlade na promo štandu delili su informativno-promotivne materijale koji promovišu aktivizam i volonterizam mladih. Takođe, na kreativan način, kroz iscrtavanje grafita sa edukativnom porukom, u sva tri grada, skrenuta je pažnja posetilaca javnih događaja da se informišu o ovom značajnom danu za sve mlade, a naročito za one najaktivnije u društvu koji nesebično troše svoje slobodno vreme u želji da svoje okruženje učine lepšim, boljim i bezbednijim mestom za život.

Puštanje edukativnih poruka (džinglova) preko razglasa još jedna je od pratećih aktivnosti koja će promovisati programe Kancelarija za mlade, Omladinskih organizacija i neformalnih grupa mladih i Ministarstva omladine i sporta, koje u najvećoj meri podržava omladinske inicijative i projekte.

U popodnevnim satima, obeležavanje “Dana mladih” sprovedeno je na terenima i bazenima “Akva parka” u Jagodini sa početkom u 12 časova, gde su se mladi iz Kancelarija za mlade Jagodina, Rekovac i Despotovac takmičili u različitim sportskim disciplinama, a najzabavnije su svakako bile igre na vodi. Na ovaj način promovisan je sport, zdravi stilovi života, umetnost, tolerancija, kao i sam Dan mladih. Pored sportskih aktivnosti,, volonteri su u saradnji sa plesnim klubom "La Luna" organizovali plesne performanse i na taj način dodatno animirali mlade i ostale posetioce da se oprobaju i u ovoj umetničkoj formi. Kao prateći paket aktivnosti sprovedena je “Instant edukacija” posetilaca Akva parka, deljenjem promotivno-edukativnog materijala, kao i puštanjem edukativnih poruka na razglasu.

U večernjim satima, na platou ispred Centra za kulturu u Despotovcu, organizovan je koncert mladih neafirmisanih bendova opštine Despotovac, a sam muzički program upotpunili su i gostujući bendovi iz susednih opština Pomoravskog i Braničevskog okruga.  U svim pripremnim aktivnostima uoči koncerta, učestvovali su volonteri Kancelarije za mlade iz Despotovca, koji su tokom samog događaja  informisali posetioce o aktivnostima kancelarije i pozivali mlade da se pridruže njihovom timu i učestvuju u predstojećim aktivnostima planiranim ovim projektom.

AKTIVIZIJADA 3 -  HUMANITARNA MASKENBAL ŽURKA

"AKTIVIZIJADA 3" kao treći javni događaj organizovan je u obliku  „Humanitarne maskenbal žurke povodom dana zaljubljenih, sa sloganom "Obucite vašu ljubav".

Ovaj događaj održan je u holu osnovne škole u Despotovcu, a učesnici događaja bili su mladi - osnovci i srednjoškolci.

Ova akcija prepoznata je kao akcija od  višestrukog značaja, kroz koju su mladi vršili promociju zdravih stilova života, , na pravi način ispunili svoje slobodno vreme kroz zajedničko druženje u duhu ljubavi. Za omladinski tim pravo je iskušenje bila organizacija ovakvog događaja , jer je ovako nesto prava retkost u malim  sredinama kao sto je Despotovac. Cilj ove akcije je bilo i prikupljanje materijalnih sredstava za pomoć porodicama i deci kojoj su preko potrebna.

Na početku akcije, 2 dana pre žurke, volonteri su delili flajere i lepili postere u gradu i u školama i na taj način informisali mlade. Takođe, kako bi informisali što veći broj mladih koristili su i fejsbuk , kreirajući događaj i slanjem pozivnica svim svojim prijateljima. Članovi aktivizijada tima direkno su bili uključeni u organizaciji svih aktivnosti kao što je dekorisanje prostora, serviranje posluženja, puštanje mizikei dr. Na ulazu u hol škole nalazio se štand za kojim su stajali volonteri i prikupljali materijalna sredstva u vidu odeće, igračaka, pribora i ostalog što je zapravo predstavljalo  "ulaznicu" na samu žurku. Takođe delili su maske onima koji nisu poneli svoje. Vršen je izbor za najlepše maskiranog momka i devojaka, i koji su nagrađeni  simboličnim nagradama u vidu jastučića.

Doprinos akciji Aktivizijada 3, dali su i volonteri Crvenog krsta Despotovac koji su bili uključeni u organizaciji samog događaja, a nakon prikupljanja odeće, igračaka i školskog pribora, zajedno sa članovima aktivizijada tima organizovali su akciju podele tih sredstava materijalno ugroženim porodicama, deci i mladima. Događaj je medijski ispraćen od strane  TV Resave iz Despotovca.

 KROZ "AKTIVIZIJADU 2" U DESPOTOVCU OBELEŽEN 31. JANUAR                     "NACIONALNI DAN BORBE PROTIV PUŠENJA"

Mladi Despotovčani po prvi put 2013. godine obeležili su 31.januar "Nacionalnog dana borbe protiv pušenja".Volonteri Aktivizijada tima okupili su se, najpre u Tehničkoj školi u Despotovcu i za vreme velikog odmora skrenuli šažnju svojim vršnjacima na štetnost pušenja i podsticali ih da se usmere na zdrav život. Nakon toga preselili su se na gradski trg gde su postavili info štand i prolaznicima, za svaku bačenu cigaretu deliti bombone, mandarine i jabuke, promovišući tako, zdrav život. Najmlađi su dobijali krem bananice, kao zaslugu njihovih roditelja koji na taj način što se odriču cigarete i njima pomažu, jer su deca najčešće žrtve svojih roditelja pušača.  Dodatno je skrenuta pažnja građanstva emitovanjem  muzike u kombinaciji sa edukativnim porukama u vidu džinglova, na temu štetnosti pušenja. Mladima su se priključili i volonteri Crvenog krsta Despotovac i svi zajedno su kroz edukaciju "Face to Face" uspeli stotinak prolaznika "Pušača" da ubede da svoju cigaretu zamene za voće ili slatkiš. Ujedno je preko 1000 Desotovčana informisano o samom događaju, i to kroz podelu info flajera. Događaj je ispraćen od strane TV Centra iz Svilajinca i TV Resave Despotovca.

ODRŽAN PRVI JAVNI DOGAĐAJ  U OKVIRU

PROJEKTA  AKTIVIZIJADA

“AKTIVIZIJADA 1”

U okviru projekta “Aktivizijada” organizovanonog od strane Omladinskog kreativnog centra u saradnji sa KZM Despotovac,a koji je finansiran od strane Ministarstva omladine i sporta, 28.12.2012. godine,  mladi volonteri iz Despotovca organizovali su prvu akciju pod nazivom “Aktivizijada 1”. Akcija je bila organizovana u Hali sportova Despotovac , tako što je bio organizovan turnir u malom fudbalu. Mladi volonteri su lepljenjem postera i deljenjem letkica nekoliko dana ranije, obavestili građane i mlade Despotovca o turniru koji će se održati,mestu i vremenu održavanja i tim putem ih pozvali da dođu u što većem broju. Ovom događaju je na opšte iznenađenje prisutvovalo oko 400 mladih.  Mladi volonteri su deljenjem letkica davali ujedno informacije svim mladim ljudima koji su dolazili, o zdravim stilovima života, kako mogu provoditi kvalitetno svoje slobodno vreme, kako mogu nakon ovog turnira organizovati mnogobrojne sportske aktivnosti, gde svi mogu učestvovati i baviti se sportom koji vole.

Za sve građane i mlade Despotovca bilo je organizovano posluženje (hrana i piće) od strane mladih volontera KZM Despotovac, kojih je bilo oko 30 i koji su na najbolji način pokušali da predstave i prenesu poruku koliko su zdravi stilovi života danas bitni i da ih treba negovati na nabolji mogući način.Pre  početka turnira, KUD Despotovac je imao nekoliko nastupa u vidu folklora, pevanja popularnih pesama, sviranja raznih instrumenata. Ceo događaj je bio ispraćen od početka do kraja od strane mentorskog tima Omladinskog kreativnog centra koji ima sve pohvale za  mlade volontere KZM Despotovac koji su se zaista potrudili da sam događaj pošalje poruku širem građanstvu koliko je bitno ulagati u zdrave stilove života i provoditi kvalitetno slobodno vreme. 

Pogledajte delić atmosfere sa javnog događaja 

oEIIZ1klM8Y

     ODRŽANA PETODNEVNA OBUKA ZA "TEAM BUILDING" U OKVIRU       PROJEKTA AKTIVIZIJADA KOJI REALIZUJE OKCE I KZM DESPOTOVAC


U okviru realizacije omladinskog projekta "AKTIVIZIJADA" u periodu od 10-14.12.2012. god, održana je petodnevna obuka  „Team building“  u prostorijama Kancelarije za mlade Despotovcu. Ova obuka imala je za cilj da se izgradi uspešan „Aktivizijada tim“ koji čine mladi osnovci i srednjiškolci iz opštine Despotovac. Tokom obuke, mladi su kroz kreativne radionice  usvojiti određene veštine organizivanja omladinskih akcija i upravljanje projektima i iste će kasnije primenjivati prilikom organizovanja događaja u svojoj zajednici. Formirana grupa od 20 učesnika/ca prošla je edukaciju iz sledećih oblasti:

1- Analiza stanja, potreba i problema ;

2- Pisanje projekata;

3- Fundraising;

4- PR,komunikacija i medij;, 

a, nakon toga, učesnici/e su podeljeni  u četiri stručna tima, gde je svaki tim imao jasno definisanu funkciju i to:

Tim1- Tim za promocije, PR i odnose sa medijima;

Tim2 – Tim za pisanje i upravljanje predlozima projekata;

Tim3- Tim zadužen za „team building“ i involviranje mladih;

Tim4- Tim za logistiku i implementaciju aktivnosti.

Ova četiri tima, u narednom periodu imaće  priliku da zajedno rade na  kreiranju tri javne akcije koje će biti akcentovane aktuelnim problemima u njihovoj sredini.

Prema ocenama evaluatora projekta, uspešnost treninga bila je na visokom nivou, mladi su u potpunostu uspeli da usvoje adekvatno znanje i veštine i budu kontinuirano aktivni svih pet dana.

Mladi su se tokom edukaciju direkno susreli i sa medijima i imali svoj "prvi medijski nastup"  dok su predstavnici Televizije "Resava" i ovog puta budno ispratili tok obuke i pripremili  reportažu o ovoj aktivnosti.

                   OMLADINSKI KREATIVNI CENTAR KAO DEO                                     RADNE GRUPE ZA PARTICIPACIJU MLADIH

 

Prvi sastanak KOMS-ove radne grupe za participaciju mladih održan je 6. decembra na Pravnom fakultetu u Beogradu. Ova grupa će se u narednom periodu baviti izradom predloga praktične politike koji se tiče učešća mladih, a koji će biti usmeren ka donosiocima odluka na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou.

 Radna grupa za participaciju svoj rad je započela analizom i prezentacijom primera dobre prakse o učešću mladih, iz Evrope i regiona, osvrćući se konkretno na Italiju, Austriju, BiH, ali i na Evropsku povelju o participaciji mladih u lakalnom i regionalnom životu. U nastavku sastanka Vladimir Novaković, član Upravnog odbora KOMS-a, podsetio je na tokove razvoja omladinskog organizovanja u Srbiji, kao i procese kojima se konkretno KOMS, kao najviše predstavničko telo mladih u Srbiji, bavi. Analiza stanja u našoj zemlji potakla je diskusiju učesnika i učesnica o zakonu o volontiranju, ulogama Kancelarija za mlade, Savetu za mlade, kao i mehanizmima za participaciju.

Do 25. decembra biće obrađeni materijali dobijeni na ovom sastanku, a finalni dokument biće završen u februaru 2013. godine, do kada će i raditi radna grupa za participaciju mladih.

Radna grupa je formirana u okviru projekta "Program izrade i promocije predloga praktičnih politika i standardizacija brošura prioritetnih oblasti Nacionalne strategije za mlade”, koji sprovodi KOMS uz podršku Ministarstva omladine i sporta. Organizacija Omladinski kreativni centar,  ukljičila se u ovaj projekat delegiranjem svog predstavnika koji će aktivno učestvovati u radu ove radne grupe i dati svoj lični doprinos ovom projektu.

                                      KONFERENCIJA                                           "Human Rights and Democracy in Action - Looking Ahead"                                              STRAZBUR

Tim Omladinskog kreativnog centra imao je svoju predstavnicu na konferenciji  "Human Rights and Democracy in Action - Looking Ahead" koja se održala u Strasburu od 29. do 30. Novembra 2012. Konferencija je održana povodom dvogodišnjice implementacije povelje o obrazovanju za ljudska prava i demokratsko gradjanstvo u 47 država članica Saveta Evrope. Cilj konferencije je bio osvrt na rad na implementaciji povelje od njenog usvajanja 11. maja 2010. godine, diskusija svih relevantnih aktera, odnosno pravljenje partnerstava i planova konkretne akcije u implementacionom procesu u narednom periodu.

Konferenciji su prisustvovali predstavnici vlada i predstavnici civilnog sektora država članica Saveta Evrope. Organizatori su bili Savet Evrope, Evropska komisija i Evropski Vergeland centar.

1. DECEMBAR - SVETSKI DAN BORBE  PROTIV AIDS-A

dance4life - start dancing, stop aids

Svetski dan borbe protiv side mladi iz Jagodine su obeležili izvođenjem dance4life performansa na gradskom trgu, a zatim su otputovali za Beograd, gde su ,sa još 300 mladih iz Srbije, učestvovali na dance4life žurci.Događaj je organizovan u  prostorijama Kulturnog centra "Rex", a sve prisutne zabavljali su: ambasodor dance4life projekta za Srbiju Sevdah BABY, DJ Wlaya i DJ Miky (Beta Sound) i gost iz Grčke - DJ No Rabitz u pratnji DJ Mr Groove sa perkusijama.Ovo okupljanje imalo je i edukativan karakter jer su se mladima obratili i Viktorija Cucić, predsednica Upravnog odbora JAZAS-a, Đurica Stankov, mladić koji živi sa HIV-om, Milan Stanković a.k.a., muzičar Sevdah BABY i Miloš Stojiljković, direktor projekta.

Mladi iz Niša, Vranja, Prokuplja, Beograda i Jagodine izveli su performans, igrajući univerzalnu koreografiju - dance4life ples i na simboličan način poslali su poruku globalnog jedinstva u cilju prevencije HIV-a. Istovremeno, slična žutrka se dešavala u 28 zemalja širom sveta. Povezivanje sa drugim zemljama odvijalo se putem TWitter Wall-a

Za organizaciju ovog događaja zaslužan je JAZAS - Asocijacija za borbu protiv side u partnerstvu sa još 6 nevladinih organizacija iz Srbije, među kojima je i Omladinski kreativni centar iz Jagodine.

Projekat dance4life sprovodi se u Srbiji od 2008. godine i deo je međunarodnog projekta mladih, ujedinjenih u cilju prevencije HIV/AIDS-a, a koristi specifičnu kombinaciju metodologija u radu sa mladima, kao što su: ples, ritam, edukacija putem razgovora i saveta.

Svаkе pаrnе gоdinе pоkrеt оkuplја mlаdе lјudе koji su prihvatili dance4life filozofiju iz 28 zеmаlја širоm svеtа, u kojima se prојеkаt sprоvоdi, i vеlikоm prоslаvоm оbеlеžаvа svоје uspеhе uz slаnjе pоrukе glоbаlnоg јеdinstvа mlаdih u prеvеnciјi HIV-а.

Ovaj događaj privukao je veliku medijsku pažnju i bio je ispraćen kako od strane lokalnih televizija u gradovima u kojima se sprovodi projekat dance4life, tako i od strane nacionalnih televizija i dopisništva kao što su:  medijska kuća Tanjug, Beta, B92, Infobiro i Studio B.

VIDI VIDEO

      ODRAŽANA DVA RADNA SASTANKA U DESPOTOVCU U OKVIRU                                   PROJEKTA  „AKTIVIZIJADA“

 

Udruženje građana  „Omladinski kreativni centar“  je u saradni sa Kancelarijom za mlade Despotovac,održalo dva  radna sastanka povodom projekta  „Aktivizijada“, 21.11.2012. godine u prostorijama KZM Despotovac.

Na oba sastanka je prisustvovalo 40 mladih učenika – volontera (predstavnici učeničkih parlamenata i sportskih udruženja),  iz osnovne i srednje šklole opštine Despotovac,kao i nekoliko profesora i saradnika iz osnovnih i srednjih škola.

Tema sastanaka je bila utvrđivanje problema mladih i definisanje mogućih aktivnosti u rešavanju istih. Sastanci  su imali edukativno informativnu dimenziju u smislu predstavljanja projekta i njegovih predstojećih aktivnosti, kao i usklađenosti sa Lokalnim akcionim planom za mlade opštine Despotovac. Mladima  je predstavljena prezentacija  - kako će se projekat „Aktivizijada“ realizovati u narednom periodu, a ujedno je vođena i diskusija na temu  "Šta je mladima u Despotovcu potrebno i kako bi kvalitetnije  provodili svoje slobodno vreme". Mladi su na ovim radnim sastancima (grupa osnovaca i grupa srednjoškolaca) nakon završenih prezentacija i diskusije na gore navedene teme, imali, radionice gde su pisali svoje potrebe i želje .Grupa ovih mladih kreativnih ljudi je imala jako slične potrebe i ideje, što je zanimljivo i pohvalno, jer su spremni da se aktiviraju i pomognu u svemu, kako bi njihova opština dobila nešto što joj je zaista nephodno. Neke od potreba mladih Despotovčana su : renoviranje  fiskulturne sale u školi koja nije u funkciji, škola nema svoju kantinu gde bi se mladi osvežili i užinali za vreme trajanja odmora, opština nema nigde postavljenu česmu u gradu, gde bi,ne samo mladi, već i svi ljudi opštine Despotovac mogli da se odmore i osveže, prepoznat je nedostatak javnog toaleta, bazena, klizališta i ono čemu su možda pridali najviše značaja – teretana na otvorenom – kako bi se u toku dana mogli rekreirati, provoditi kvalitetno svoje slobodno vreme i time naravno pokazali da najveći značaj pridaju zdravim stilovima života. Mentorski tim UG “Omladinskli kreativni centar“ je dogovorio sa mladima dalje aktivnosti vezane za projekat „Aktivizijada“ u saradnji sa KZM Despotovac.

                      

Ovaj događaj  je od početka do kraja bio ispraćen od strane televizije „RESAVA“ iz Opštine Plažane, koja će i dalje pratiti predstojeće projektne aktivnosti.

 

AMBASADORI POSETILI SEDIŠTE OMLADINSKOG KREATIVNOG CENTRA

Ambasadori Velike Britanije i Kanade, Majkl Devenport i Roman Vaščuk su 14.11. 2012. god. posetili predstavništvo Omladinskog kreativnog centra u Jagodini, kako bi se više upoznali sa radom OCD i nevladinog sektora u Pomoravskom regionu. Predstavnici Omladinskig kreativnog centra i ambasadori dveju država su razgovarali o značaju rešavanja problema sa kojima se mladi svakodnevno susreću. U okviru sastanka najviše se razgovaralo o rešavanju problema nasilja u Srbiji a takođe je veoma istican problem iz oblasti ljidskih i manjinskih prava. Takođe predstavljeni su dosadašnji rezultati koji su postignuti kroz omladinske projekte koje je sprovodilo UG “Omladinski kreativni centar”. Svi učesnici sastanka zaključili su da, nastojanje mladih ljudi da menjaju na bolje svoje zajednice u kojoj žive, je od ogromnog značaja kako za sam pomoravski region tako i za Srbiju. Ambasadori dveju država su ocenili dosadašnji rad u omladinskom sektoru na zadovoljavajućem nivou ali su takođe istakli da je neohobno stvaranje što više programa u kojima će mladi uzeti aktivno učešće u rešavanju omladinskih problema kako na nivou cele Srbije tako i na lokalnom nivou.

                    


    U Jagodini održan regionalni trening kurs za          organizatore "Živih biblioteka" u Srbiji


Živa biblioteka je projekat Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu. Živa biblioteka funkcioniše kao prava biblioteka, gde čitaoci dolaze da pozajme “knjige” koje su u Živoj biblioteci zapravo ljudi. "Čitanje knjiga" je u Živoj biblioteci razgovor između "knjige" i "čitaoca". Knjige u Živoj biblioteci su najčešće ljudi, pripadnici grupa koje su često meta predrasuda i stereotipa, a time i žrtve diskriminacije, predrasuda i socijalne ekskluzije. Karakteristično za ovu biblioteku jeste to da knjige ne samo da mogu da pričaju, već mogu i da odgovaraju na pitanja čitalaca, a mogu i da                                                        postavljaju pitanja i da uče.
 

Trening kurs za organizatore Živih biblioteka u Srbiji održan je i u Jagodini nakon dva trening kursa u Rumi i Šapcu. Trening kurs je realizovan u periodu od 11. do 14. oktobra 2012.godine u prostorijama restorana sa prenoćištem „Šumadija Plus“. Organizator treninga bio je Omladinski kreativni centar. 

Učesnici treninga su bili omladinski radnici iz različitih krajeva Srbije (Bujanovac, Prijepolje, Zrenjanin, Bor, Niš, Beograd, Despotovac, Kragujevac, Leskovac...). Oni su proveli 4 dana učeći od svojih trenera o tome šta je "Živa biblioteka"  i radeći na savladavnju veština organizatora Živih biblioteka. Trening kurs je takođe podrazumevao simulaciju Žive biblioteke trećeg dana treninga. Nova generacija organizatora Živih biblioteka je bila vrlo uspešna u organizovanju simulacije.

S obzirom na uspešnost treninga, očekujemo u narednom periodu organizovanje Živih biblioteka širom Srbije, što je bio glavni cilj trening kursa.

 
Vest o ovom događaju možete pogledati 
 
 OVDE 

PROFESIONALNI INFO CENTAR

Omladinski kreativni centar je 28. septembra 2012. godine u saradnji sa gimnazijom Svetozar Marković iz Jagodine realizovao pilot projekat "Profesionalni info centar" u prostorijama gimnazijske biblioteke.

Profesionalni info centar predstavlja profesionalno informisanje primenom metode koju Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu primenjuje u okviru svog projekta "Ziva biblioteka". Posetioci Profesionalnog info centra imaju mogućnost da odaberu informator profesije sa liste prisutnih informatora i razgovaraju sa njima .

Svrha ovog info centra je da učenici steknu celovitu sliku o profesijama koje ih zanimaju i da pametno izaberu uzimajući različite faktore u obzir. Pored informacija o fakultetu, o prijemnom ispitu i o tome kojim se poslom mogu baviti nakon završetka fakulteta, ovde stiču uvid u subjektivni doživljaj osobe koja je već prošla kroz nešto što će oni prolaziti. Na taj način dobijaju adekvatne savete i podršku kako bi što uspešnije prošli kroz faze koje ih vode do izabrane profesije.

Učenici završnih godina srednjih škola u Jagodini imali su priliku da posete Profesionalni info centar i razgovaraju sa 17 informatora, odnosno sa 17 osoba koje su različitog visokog obrazovanja i bave se razlicitim profesijama. Uključeni su bili sledeci informatori: arhitekta, lekar, novinar, ekonomista -završen Ekonomski fakultet, ekonomista – zavrsena Visoka poslovna skola, pedagog, psiholog, socijalni radnik, defektolog, pravnik, policijski inspektor, mašinac, vajar, slikar, komunikolog, profesor fizičkog vaspitanja i stomatolog.

Posećenost prvog Profesionalnog info centra je bila i više nego zadovoljavajuća. Realizacija je izvedena na zadovoljstvo svih uključenih strana, posetioca, informatora, volontera i organizatora.

ZA VIŠE INFORMACIJA POGLEDAJTE

VIDEO  

dance4life - globalni pokret mladih

          prijavi se i postani deo dance4life tima            

dance4life je napravio novi i drugačiji pristup edukaciji mladih o HIV/AIDS-u, a to je kroz ples, muziku i ritam. Ciljna grupa su mladi od 13 do 19 godina i nakon svih koraka edukacije oni postaju agenti promene. Glavni događaj se dešava svake parne godine, poslednje subote u novembru i zove se "Live connection ", što u stvari predstavlja satelitsko povezivanje svih agenata promene širom Sveta.

U koliko i ti želis da postanes "agent promene" i deo velikog globalnog pokreta koji čine mladi iz Holandije, Indonezije, Južne Afrike, Rusije i još preko 20 zemalja širom sveta

PRIJAVI SE

Naši vršnjački edukatori najpre će te kontaktirati, nakon toge će ti pomoći da naučiš dance4life koreografiju, a saznaćeš i dosta toga o Hiv-u i Aids-i, kako se zaštititi od Hiv-a i kako stečeno znanje preneti svojim vršnjacima.

 VIDEO - dance4life Event 2012 Serbia 

Start dancing, stop Aids - dance4life ! 

NOVI PROJEKAT OMLADINSKOG KREATIVNOG CENTRA

„AKTIVNA VIZIJA DANAŠNJICE – AKTIVIZIJADA“

 

Ministarka omladine i sporta prof dr Alisa Marić potpisala je 4.09.2012. godine Ugovore sa 30 udruženja koji zajedno sa kancelarijama za mlade realizuju projekte u cilju unapređivanja saradnje udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza sa kancelarijama za mlade na ostvarivanju javnog interesa u oblastima omladinskog sektora na lokalnom nivou, kako bi se poboljšao položaj mladih u njihovim zajednicama.

Na konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata udruženja mladih,udruženja za mlade i njihovih  saveza kojima se ostvaruje javni interes u oblastima omladinskog sektora, a koji se realizuju u saradnji sa lokalnim kancelarijama za mlade, sredstva je  dobilo 30 udruženja, u iznosu više od 14 miliona dinara. Jedno od tih udruženja je i Omladinski kreativni centar iz Jagodine, koji će u Despotovcu u saradnji sa Kancelarijom Za Mlade Despotovac, od septembra 2012. god. realizovati projekat „AKTIVNA VIZIJA DANAŠNJICE – AKTIVIZIJADA“.

Zbog nepostojanja omladinskih NVO kao i uopšte organzacija civilnog društva za mlade, omladina nažalost nema prilike da pokaže svoju kreativnost , pa samim tim i nema aktivno učešće u svojoj lokalnoj zajednici što je karakteristika područja kako celog srednjeg Pomoravskog okruga tako i same Opštine Despotovac u kojoj se projekat sprovodi. Projekat "Aktivizijada" odnosi se na izgradnju  omladinskih  kapaciteta kao i na izgradnju stabilne omladinske politike u ovoj Opštini. Ovakav vid aktivizma do sad nije bio ponuđen mladima kao univerzalni model održivosti upravo vođen od strane mladih , a koji ima dijahroni efekat prenošenja znanja i prenosa modela dobre prakse zarad budućih aktivnosti. Putem edukacija , treninga , radnih sastanaka i javnih događaja usmerenih na mlade, formiraće se omladinski lideri koji će ovladavati  veštinama za pokretanje omladinskih inicijativa što predstavlja samo jednu od ključnih aktivnosti koja u osnovi vodi ka održivosti projekta. Mladi koji budu prošli petodnevni trening „Team building“ i usvajanje veština organizivanja omladinskih akcija i upravljanje projektima, kao i formiranje „Aktivizijada tima”, imaće zadatak da kreiraju samostalno 3 javna performansa to jest “Aktivizijadu 1,2 i 3” i na taj način motivišu učešće celokupne  omladine  Despotovca. Krajnji cilj projekta jeste da formirani omladinski lideri  podignu svest lokalnoj zajednici kako bi nastala omladinska udruženja, udruženja mladih i neformalne grupe mladih koje su neophodne za razvoj omladinske politike i sprovođenje akcionog plana za mlade Opštine Despotovac. 

 

                                 JAGODINA -ZDRAV GRAD

 Povodom “Međunarodnog dana mladih”udruženje gradjana ”Omladinski kreativni centar” i pokret “Dance4life” iz Jagodine, organizovali su  javni performans u okviru projekta “JAGODINA-ZDRAV GRAD” koji je finansiran od strane gradske uprave grada Jagodine. Mladi su kroz niz aktivnosti promovisali veštine, znanja i spremnost jagodinske omladine  da aktivno pomognu zajednici u kojoj žive. 12. avgusta 2012. godine u jagodinskom sportsko-turističkom kompleksu “Aqua park” mladi volonteri  su u okviru javnog performansa organizovali  sportske aktivnosti,  gde su se mladi  takmičili u različitim sportskim disciplinama na terenima i bazenima “Aqua parka” i na ovaj način promovisali  zdrave stilove života. Pored sportskih aktivnosti volonteri su svetskom plesnom koreografijom “Dance4life” pokreta kao i ostalim plesnim performansima animirali  mlade i ostale posetioce kako bi se uključili u aktivnosti obeležavanja “Međunarodnog dana mladih”. Kao prateći paket aktivnosti sprovedena je  “Instant edukacija” građana i mladih deljenjem promo-edukativnog materijala kao i puštanjem edukativnih poruka na razglasu koje su se odnosile na promociju volonterizama, zdravih stilova života i aktivizma mladih. Takođe sprovedno  je istraživanje putem  ankete na temu “Najveći problem mladih u lokalnoj zajednici”.Cilj ovakvog istraživanja bio je  “update” informacija kako bi saznali koji su to najveći problemi koji utiču na društveni razvoj omladine u Jagodini. Celokupni performans ispraćen je od strane RTV Jagodine i nedeljnog lista “Novi Put”.

 

     OMLADINSKI KREATIVNI CENTAR POSTAO PRIDRUŽENI ČLAN              KROVNE ORGANIZACIJE MLADIH SRBIJE - KOMS-a

 

U nedelju, 10. Juna, na Pravnom fakultetu u Beogradu, održana je prva redovna Godišnja skupština KOMS-a kojoj je prisustvovalo više od 80 delegata, predstavnika organizacija članica i organizacija koje su aplicirale za članstvo, kao i više od 20 gostiju, predstavnika drugih organizacija civilnog društva, podmladaka političkih partija i podmladaka saveza sindikata.

 

Na ovoj Skupštini učestvovala su dva predstavnika Omladinskog kreativnog centra, koji su predstavili organizaciju, nakon čega je organizacija primljena u pridruženo čla

nstvo KOMS-a.

 

Na Skupštini su predstavljeni i usvojeni izveštaji o radu Upravnog odbora i finansijski izveštaj za 2011/12. godinu, kao i izveštaj Nadzornog odbora za prvih godinu dana rada i postojanja KOMS-a, nakon čega su predstavljeni i usvojeni Godišnji pšlan rada i finansijski plan za 2012/13. godinu.

 

Nakon razmatranja izmena u Statutu i Pravilniku o radu KOMS-a koje su podstakle diskusiju među prisutnim delegatima, Skupština je i zvanično potvrdila mandat novom Generalnom sekretaru, Mariji Bulat.

 

Razmatrane su i usvojene odluke o osnivanju Saveta podmladaka političkih partija i Saveta mladih članova sindikata kao i predlog mišljenja i odluke o volontiranju nakon čega je Skupština i zvanično zatvorena. 

 

              Stranke podržale platformu za mlade

 

133 organizacije civilnog društva su kroz jedinstvenu platformu za mlade uputile zahtev svim političkim partijama da se izjasne o budućem statusu Ministarstva omladine i iskažu svoj stav o tome na koji način će se nastaviti sa brigom o mladima u Srbiji.

Organizacije su u platformi insistirale na postojanju sektora za omladinu u nekom od budućih ministarstava.

Preokret, Srpska napredna stranka, Demokratska stranka, Ujedinjeni regioni Srbije i Zeleni Srbije potpisali su platformu i time se obavezali da će poštovati i primenjivati: Zakon o mladima, Nacionalnu strategiju za mlade i Akcioni plan koji su doneti u mandatu prethodnog saziva Vlade.

Podržavajući platformu za mlade, ove stranke su obećale da sektor za omladinu ni na koji način neće biti minimalizovan i zanemaren. Isto se odnosi i na budžetska izdvajanja koja u sledećem sazivu Vlade i programiranju budžeta Republike Srbije neće biti niža od dosadašnjih.

Stranke su se takođe obavezale i na transparentno trošenje tih sredstava kao i da će raditi na punoj primeni i nadzoru svih donetih propisaKonsultovanje mladih i njihovo uključivanje u procese donošenja odluka i formulisanje akata koji ih se tiču, kao i podrška idejama, programima i projektima osmišljenim od strane mladih i za mlade, su poslednje tačke platforme koju je navedenih pet stranaka u celosti podržalo.

Zajednički rad, poštovanje date reči, uključivanje mladih u rešavanje svih problema i pokretanje pitanja koja su im važna, jedini je način da se vodi odgovorna državna politika. Samo je takva izvršna i zakonodavna vlast sposobna da legitimno i u svom punom kapacitetu upravlja državom u interesu svih njenih građana i građanki.

133 organizacije koje stoje iza platforme, snažno veruju da će stranke potpisnice biti od reči i poštovati dato obećanje koje su ozvaničile svojim potpisom.

 Lista organizacija potpisnica zahteva ! 

          JAVNA DEBATA "PREPOZNAJ I PRIHVATI RAZLICITOST"

U četvrtak 19 aprila Omladinski kreativni centar  u partnerstvu sa Centrom društvene tolerancije i Kancelarijom za mlade Ćuprija  je organizovao javnu debatu  u okviru projekta “PREPOZNAJ I PRIHVATI RAZLIČITOST”. Javna debata je održana u jagodinskom Centru za kulturu na kojoj su  prisustvovali predstavnici OCD, romskih i omladinskih  udruženja, javnih institucija, kao i predstavnici javnog informisanja  koji su ovaj dogadjaj od društvenog značaja medijski propratili. Javna debata obuhvatila je raspravu o  kulturnom identitetetu kroz obeležja pripadnosti kao i predstavljanje različitosti među samim Romima,takodje su obuhvaćene teme koje se odnose na  oblike diskriminacije, negativan rast slučajeva diskriminacije i pojave negativne konotacije predrasuda i stereotipa, kao i analiza postojećeg stanja u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju na teritoriji pomoravskog okruga.Na početki same debate emitovan je i dokumentarni film koji je poslužio kao šlagvort za aktivnu diskusiju I raspravu na ključne teme, a to su : “Multikulturalne vrednosti i afirmacija romskog kulturnog identiteta”, “Senzibilizacija mladih i oblici diskriminacije” kao  i “Analiza trenutnog stanja i inkluzivnog obrazovanja”.

Sa sloganom "PREPOZNAJ I PRIHVATI RAZLICITOST" na gradskim trgovima u Jagodini i Cupriji obelezen je 8. april "SVETSKI DAN ROMA".

U obeležavanju ovog datuma učestvovali su volonteri Omladinskog kreativnog centra, Centra društvene tolerancije i Kancelarije za mlade iz Ćuprije.  Javni dogđjaji na kojima su mladi iscrtavali grafite sa autentičnim siluetma koje simbolišu različitost i porukama koje pozivaju na nediskriminatiju i prihvaranje različitosti, skrenuta je paznja šire javnosti i na kreativan način istaknuti problemi koji pogađaju određene grupe građanja "nacionalne manjine" koji se svakodnevno bore za svoja prava i susreću sa određenim oblicima stereotipa i diskriminacije, a ujedno i sa mnogim drugim problemima. Na gradskim trgovima deljeni su i info flajeri koji opisuju istoriju romskog naroda, njihov jezik,  kulturu, običaje... , a sve to uz pratnju romske muzike koja prosto svakog zna da razveseli i natera da zaigra. Prolaznicima su deljeni “besplatni zagrljaji “, kao simbol prijateljstva i ljubavi , koji treba negovati u svakoj zajednici , i koji ponajviše znači onima koji se osećaju  usamljenim i zapostavljenim. Kroz video anketu koju su sprovodili aktivisti nevladinog sektora, ispitivani su stavovi i misljenje o položaju  Roma u lokalnim sredinama ovih dveju opstina. Mladi Jagodinci, kao problem sa kojim se najčešće susreće romska populacija  prepoznali  su vršnjaču  diskriminaciju u školi i na janim mestima usmerenu na Rome, dok su stariji težak položaj Roma sagledavali kroz loše uskove stanovanja i nizak nivo obrazovanja i zaposlenosti.

 

                     PREPOZNAJ I PRIHVATI RAZLIČITOST

Omladinski kreativni centar će uz podršku partnerskih organizacija, Kancelarije za mlade Ćuprija i Centara društvene tolerancije u toku aprila meseca 2012 god.  realizovati projekat pod nazivom “Prepoznaj i prihvati različitost” koji finansira Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu – Uprava za ljudska i manjinska prava, u cilju  obeležavanja svetskog dana Roma, upoznavanje šire društvene zajednice sa identitetom, tradicijom, kulturom i jezikom romske nacionalne manjine i podizanja svesti javnosti o značaju tolerancije, ravnopravnosti i poštovanja različitosti.

U nedelju 8. aprila 2012. god. povodom svetskog dana Roma održaće se javni događaji na trgovima Jagodine i Ćuprije, na kojima će mladi volonteri izvoditi  glumački mini skeč (Forum teatar ) kojim će prikazati građanima realističnu sliku, tj.  situaciju u kojoj se mladi Romi najčešće nalaze kada je u pitanju diskriminacija. Takođe će se organizovati iscrtavanje grafita na platnu koji će imati bilbordni efekat kako bi privukli što veću pažnju građana (prolaznika) dveju opština.Video anketom će se istraživati stavovi građana koji se  odnose na diskriminaciju Roma i sagledavanje položaja Roma u lokalnim društvenim zajednicama od strane opšte društvene populacije. U okviru projekta će se održati i javna debata u Jagodini,  na kojoj će predstavnici romskih organizacija kao i aktvisti OCD Pomoravlja rešavati probleme koji se tiču multikulturalne vrednosti i afirmacija romskog kulturnog identiteta, senzibilizacije mladih i oblika diskriminacije kao i analiza trenutnog stanja i inkluzivnog obrazovanja.

      “SUPERGRAĐANIN” U BORBI PROTIV NASILJA U JAGODINI

Jagodina, 26. mart, 2012.

Danas je na Trgu Narodne omladine, u Jagodini, sa početkom u 13h, održana ulična akcija protiv nasilja.

Predstavnici Centra za nove komunikacije Dokukino i Omladinskog kreativnog centra informisali su građane Jagodine o zajedničkoj kampanji. Reč je o interaktivnoj online platformi na kojoj građani sami mogu da prijave slučajeve nasilja za koje znaju, ostavljajući poruku, fotografiju ili video zapis. Volonteri Omladinskog kreativnog centra, učenici srednjih škola, delili su promo material i pokazivali svojim sugrađanima kako da prisupe online platformi i na mapi označe bilo kakav vid nasilja.  

Na platformi www.supergradjanin.com moguće je prijaviti porodično nasilje, nasilje nad ženama, nasilje na etničkoj osnovi, vršnjačkog nasilje, nasilje prema LGBT populaciji, nasilje na poslu, prema životinjama itd, bez obzira na to da li je ono psihičko ili fizičko. Jedan od načina prijavljivanja ovakvih slučajeva jeste slanje e-maila, slanje tvita sa heštegom supergrađanin ili popunjavanje formulara na sajtu.

“Cilj kampanje je da se poveća svest o značaju borbe protiv nasilja, kao i važnost participacije, kako bi se mladima poslala poruka da nije teško priključiti se i da je važno boriti se”- rekao je Strahinja Mavrenski, iz organizacije Centra za nove komunikacije Dokukina i istakao da na ovaj način građani mogu doprineti promenama u društvu alarmiranjem šire javnosti.

Ova ulična akcija je simbolični završetak lokalne kampanje protiv nasilja, kojoj su prethodile online kampanja na društvenim mrežama Twitter i Facebook kao i ofline aktivnosti i mapiranje uz pomoć platforme “Supergrađanin”. Lokalne kampanje protiv nasilja sprovode se uz monitoring Centra za  nove komunikacije Dokukino u okviru projekta “Građansko društvo protiv nasilja 2.0”. Projekat je finansiran od strane USAID-a preko Instituta za održive zajednice.

 Lokalna kampanja protiv nasilja, osim Jagodine, biće održana u još nekoliko gradova u Srbiji – u Nišu, Boru, Negotinu, Zaječaru, Novom Bečeju, Novom Sadu i Beogradu, tokom ove i sledeće nedelje.

DRUGI OKRUGLI STO - PREDSTAVLJANJE REZULTATA PROJEKTA I DODELA ZAHVALNICA I PRIZNANJA SVIMA KOJI SU POMOGLI U REALIZACIJI PROJEKTA I PROJEKTNIH AKTIVNOSTI-HVALA SVIMA!

Dana 17.12.2011.god, sa početkom u 15 časova, u foajeu Centra za kulturu u Jagodini  

održan je okrugli sto na kome se kroz video prezentaciju predstavljeni rezultati projekta "FILMSKOEDUKATIVNI KOLAŽ ZDRAVLJA" koji je realizovan u periodu do septembra do decembra 2011. god. na teritoriji pomoravskog okruga.

Okruglom stolu prisustvovali su članovi omladinskih organizacija / učeničkih parlamenata i neformalnih grupa mladih koji su direkno učestvovali u organizaciji javnih događaja kojima su promovisani zdravi stilovi života u opštinama Jagodina, Ćuprija, Paraćin i Rekovac.  

Kroz kraću video prezentaciju predstavljene su kampanje pod sloganom “MOJ STAV JE ZDRAV STAV” realizovane u opštinama Jagodina, Ćuprija, Paraćin i Rekovac, putem kojih je animirano oko 1000 mladih da se uključe u rešavanju trenutno aktuelnih problema direkno povezanih sa zdravljem mladih, kao što su alkoholizam, narkomanija, reproduktivno zdravlje i dr.

Vršnjačkim edukatorima za vršnjačku edukaciju kroz dramu i „Role Play“ koji su vršili edukaciju učenika srednjih škola koristeći dramske tehnike kao metodu, dodeljeni su sertifikati.

Takođe, zahvalnice i priznanja dodeljena su svima onima koji su direkno učestvovali u realizaciji projekta i doprineli njegovoj uspešnoj implamentaciji.

U drugom delu okruglog stola, prikazan je dokumentarno edukativni film “Moja Priča” koji je snimljen u okviru projekta. 

                                     FILM "MOJA PRIČA"

Film "Moja priča" govori o pet različitih priča koje se prepliću, o pet tinajdžera/ki koji se nalaze u različitim situacijama rizičnog ponašanja i pokušavaju da nam na nekoliko načina dočaraju i približe težinu svoje situacije , svoje priče, kada je u pitanju nasilje u porodici, alkoholizam, narkomanija, polno prenosive bolesti ... Neki od ovih mladih ljudi uspevaju da odole iskušenjim, neki im podlegnu na kraju... 

Šta biste vi uradili da se nadjete u jednoj takvoj situaciji? Da li bi vaša odluka bila najbolja za vas i ljude koje volite? 
Pogledajte film i dobro razmislite !
 

  

    TRENING ZA VRŠNJAČKU EDUKACIJU ZA DRAMU I "ROLE PLAY"

U periodu od 07. do 16.novembra 2011.god u prostorijama plesnog kluba "La Luna" u Jagodini organizovan je trening za Vršnjačku edukaciju kroz dramu i "Role Play" kroz koji je formirana grupa  vršnjačkih edukatora koji će dalje vršiti edukaciju vršnjaka, koristeći dramske tehnike kao pristup i time dodatno motivisati mlade da se uključe u rešavanju problema vezanih za: nasilje, polno prenosive infekcije, narkomaniju, alkoholizam i dr.

Od ukupno 20 polaznika treninga, nakon audicije za uloge u filmu, održane dana 12.novembra 2011.god izabrana je grupa od 10 glumaca koji će u drugoj polovini meseca novembra učestvovati u snimalju filma "Moja Prica" režiranog tokom vršnjačke edukacije zasnovane na drami , dok će ostatak grupe učestvovati u izvođenju kratkih edukativnih skečeva i voditi mini debate u jagodinskim srednjim školama.

         OMLADINSKI JAVNI DOGAĐAJI "MOJ STAV JE ZDRAV STAV" 

JAGODINA, ĆUPRIJA, PARAĆIN, REKOVAC

Omladinski javni događaji sa sloganom "MOJ STAV JE ZDRAV STAV" inicirani od strane mladih volontera brojnih omladinskih organizacija, predstavnika učeničkih parlamenata srednjih škola u pomoravlju i svih onih koji žele da na javni način predstave različite oblike zdravog načina života i ukažu širem građanstvu na sve one rizične oblike ponašanja koji direkno mogu ugroziti zdravlje svakog. Ovi javni događaji realizovani su tokom oktobra i novembra meseca, zaključno sa 1. decembro "Svetskim danom borbe protiv Side", kada je javni događaj organizovan na gradskom trgu u Jagodini. U organizaciji javnih događaja realizovanih u četiri opštine pomoravskog regiona uključilo se oko 350 mladih dok je javne događaje posetilo najmanje 900 mladih koji su se kod svojih vršnjaka informisali o projektu i projektnim aktivnostima.

 

                NOVI PROJEKAT OMLADINSKOG KREATIVNOG CENTRA                                  FILMSKOEDUKATIVNI KOLAŽ ZDRAVLJA

 

"ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA - MOJ STAV JE ZDRAV STAV"

U okviru projekta "Filmskoedukativni kolaž zdravlja" koji realizuje udruženje građana Omladinski kreativni centar iz Jagodine, a podržava Ministarstvo omladine i sporta, Republika Srbija, dana 20.10.2011.god, sa početkom u 16h,  u foajeu Centra za kulturu u Jagodini, održan je okrugli sto na temu "ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA  - MOJ STAV JE ZDRAV STAV" na kome su mladi - predstavnici omladinskih organizacija, učeničkih parlamenata i neformalnih grupa razgovarati o trenutno aktuelnim problemimam direkno povezanih sa zdravljem mladih. Ovom okruglom stolu prisustvovali su i mladi iz Jagodine, Ćuprije, Paraćina i Rekovca i zajedno kreirali ideje omladinskih jevnih događaja koje će uz podršku organizacije Omladinski kreativni centar realizovati u svojim sredinama. Na ovom okruglom stolu predstavljene su i ostale aktivnosti projekta "Filmskoedukativni kolaž zdravlja" u čijoj će se realizaciji uključiti mladi pomoravkog okruga.

              DODELA SERTIFIKATA VRŠNJAČKIM EDUKATORIMA

Kao završna aktivnost u obliku javnog događaja, dana 20.10.2011.godine  u foajeu Centra za kulturu u Jagodini organizovana je svečana dodela sertifikata gupi vršnjačkih edukatora – polaznika treninga za vršnjačku edukaciju kroz dramu koji su režirali i izveli pozorišnu predstavu „Stepenište“. Ovo potvrđuje brigu organizacije o svima onima koji su spremni da kroz volonterski rad daju svoj lični doprinos u ostvarivanju ciljeva omladinskih projekata. 

                PREMIJERA POZORIŠNE PREDSTAVE "STEPENIŠTE"


Dana 18. oktobra 2011. godine u foajeu jagodinske gimnazije „Svetozar Marković, grupa mladih  parlamentaraca zaduženih za promocije, organizovala je treći javni događaj , takozvanu javnu promociju projekta  i učenicima gimnazije i drugih škola najavila premijedno izvođanje pozorišne predstave zakazano za 19:30 časova. Promocija predstave vršena je  od strane predstavnika učeničkih parlamenata i u ostalim jagodinskim srednjim školama i svaki učenički parčlament imao je zadatak da obezbedi 50-ak gledalaca – svojih vršnjaka.

Premijedno izvođenje pred stave odgledalo je oko 300 mladih, kao i profesori i saradnici organizacije. Prema rečima publike, predstava „Stepenište“ nosi vrlo snažnu poruku, a sama posvećenost mladih uključenih u ovaj projekat dokazuje da mladi imaju snage da stvari menjaju na bolje , samo im treba ponuditi pravu stvar  i pružiti im dovoljno prostora da istaknu svoju kreativnost, i pomognu jedni drugima da se lakše suoče sa problemom i na pravi način odreaguju.

Javni performans bio je propraćen od strane lokalnih medija grada Jagodine

ZDRAVO DRVO ČINI SVE ONO ŠTO NAM POMAŽE DA BUDEMO ZDRAVI

U saradnji sa Centrom za kulturu u Jagodini, dana 08.oktobra 2011. god organizovan je drugi javni događaj u foajeu centra za kultiru gde  su mladi – predstavnici učeničkih parlamenata i volonteri Omladinskog kreativnog centra ( njih 20-ak ) postavili takozvani „putokaz zdravlja“, i  posetioce centra za kulturu motivisali da  ostave stiker poruke  „činioce zdravlja“. Kao produkt ove aktivnosti sagrađeno je  „zdravo drvo“ Ovaj javni događaj  imao je još jedan cilj, a to je da se što veći broj mladih informiše o radu Organizacije „Omladiski kreativni centar“, aktuelnim projektima i radu učeničkih parlamenata jagodinskih srednjih škola. Ujedno je  na ovom događaju najavljeno izvođenje pozorišne predstave „Stepenište“ nastale kao produkt treninga vršnjačke edukacije kroz dramu koji je uspešno savladala grupa od 20-ak učenika jagodinskih srednjih škola koji su režirali scenario koji se odnosi na teme kao što su Hiv i Aids, polnoprenosive bolesti, alkoholizam, narkomanija i dr.  

Grupa volontera udruženja građana „Eko Glas“ , priključila se ovom javnom događaju i oni su oslikali nekoliko radova na temu projekta „Drama, akcija, rekacija“, zdrava sredina i zdravi stilovi života.

Takođe mladi volonteri omladinskog kreativnog centra su u timovima na  nekoliko lokacija grada Jagodine alarmirali javnost  u cilju najave premijernog izvođenja  predstave „Stepenište“ putem deljenja propagandnog materijala. Javni događaj bio je propraćen od strane reportera web portala „Autentik“  na kome su objavljene informacije sa javnog dešavanja.

 Razigrano u duhu mladosti - 12. avgust " SVETSKI DAN MLADIH"

Uspostavivši saradnju sa Sportskim savezom „JASSA“ Jagodina i Plesnim klubom „La Luna“ organizovan je prvi javni  događaj u jagodinskom Akva Parku. Mladi volonteri, članovi učeničkog parlamenta jagodinske gimnazije, za ovaj javni događaj osmislili su anketu kojom je vršeno istraživanje stavova mladih kada su u pitanju zdravi stilovi života i rizično ponašanje koje se najčešće dešava u periodu adolescencije. Za ovaj događaj dizajniran je i info fjaler sa sloganom događaja „Akcija za zdravlje“ tako da su pomenutog dana posetiocima Akva Parka deljeni info flajeri, a svima onima koji su želeli dodatno da se uključe i urade anketu, pružena im je prilika. Predstavnici učeničkuh parlamenata  sa svojim članovima davali su savete za info pultom  i sve zainteresovane informisali o samom projektu, projektnim ciljevima i predstojećim aktivnostima u koje se mogu uključiti, a jedna od njih jesu predstojeći javni događaji i trening za vršnjačku edukaciju kroz dramu.

Istoga dana u jagodinskom Aqva parku volonteri su tradicionalno izvodili plesnu koreografiju u okviru "dance4life" projekta a nije izostala ni najava festivala "NAŠA VIZIJA URBANE BUDUĆNOSTI" koji se sprovodi u partnerstvu sa udruženjem gradjana "Eko glas Jagodina"                                                   

                                                                                                              

 Možete pogledati i delić atmosfere 

fuUCIETqUPg

DRAMA, AKCIJA, REAKCIJAPodizanje kapaciteta omladinskih udruženja  kroz realizovanje  samostalnih projekata iz oblasti omladinske politike  (MOS)

Na osnovu rezultata „Konkursa za podizanje kapaciteta omladinskih udruženja kroz realizovanje samostalnih projekata iz oblasti omladinske politike“, projekat „Drama, akcija, reakcija“ udruženja građana Omladinskog kreativnog centra je podržan od strane Ministarstva omladine i sporta u cilju podizanja svesti prvenstveno mladih kao i celokupnog građanstva pomoravskog okruga na teme očuvanja reproduktivnog zdravlja.U okviru ovog projekta započet 20 jula 2011 godine održan je javni događaj pod nazivom „Akcija za zdravlje“ u turističkom kompleksu “Akva park“ na kome su volonteri uz deljenje propagandnog materijala radili anketu na niz tema koje se tiču upućenosti omladine grada Jagodine kada je reč o očuvanju zdravlja.  

Glavni zadatak  realizovanja ovog projekta jeste rešavanje problema zdravstvene neprosvećenosti mladih  što je posledica dugačkog niza negativnih činioca u poslednje  dve decenije, kao što su: ogroman broj radnika koji je  ostao  bez posla, prepušten samostalnom snalaženju kako bi prehranili porodicu i deci omogućili bezbrižno detinjstvo i odrastanje. 

Pored niza javnih kampanja koje će se održati predstojećem periodu u cilju alarmiranja javnosti pomoravskog okruga, održaće se sredinom septembra meseca 2011 godine desetodnevna  obuka vršnjačkih edukatora kroz dramu  na kojoj bi mladi pored predavanja o prepoznatim problemima kao što je HIV/AIDS, rano stupanje u seksualne odnose, česte PPI, i neredovno korošćenje kondoma pri seksualnom odnosu, dobiti znanje o osnovnim dramskim tehnikama kao vid edukacije, da bi kao kranji produkt nastala edukativna predstava koja će se izvesti u Jagodini na jesen.

                               ŽIVOT JE LEP

U okviru projekta "NAŠA VIZIJA URBANE BUDUĆNOSTI" kreativni Jagodinci su uz podršku projektnog tima i više nego uspešno izradili himnu projekta pod nazivom "život je lep" u izvođenju Milice Urošević. Mladi su na ovaj način pokazali volju za aktivnim učešćem u društvu kroz kreativne vidove aktivizacije koje pruža ovaj projekat.

INrJ_5Ta1EQ

 Pogledaje spot himne i komentarišući na youtube web portalu ocenite aktivno učešće mladih!

 ŽIVOT JE LEP

 Život je lep kad si mlad,kad želiš sve, odmah i sad,

danas smo ovde sutra ko zna gde, život nas nosi kroz javu i sne - 2x

ref: Život je lep, ko zvezde s neba, ljubav i sreća je, sve što nam sada treba - 2x

Snovi su naši u bojama duge, sa mnogo radosti i malo tuge

Srca nam kucaju trista na sat, život je lep kad si mlad - 2x

ref: Život je lep, ko zvezde s neba, ljubav i sreća je, sve što nam sada treba - 2x 

Život je lep, kad si mlad, kad si mlad, kad si mlad, kad si mlad..

                          NAŠA VIZIJA URBANE BUDUĆNOSTI 

Projekat je dobio donaciju Erste banke AD Novi Sad u partnerstvu sa Balkanskim fondom za lokalne inicijative iz Beograda a sve se odigrava u okviru programa „Centrifuga 11.“ koji već petu godinu zaredom podržava projekte mladih i njihove inicijative u oblasti kulture u Srbiji ( osim gradova Beograd, Novi Sad i Niš). I ove godine program „Cetrifuga 11“ je podržalo Ministarstvo Kulture Republike Srbije

 Ove godine na konkursu programa „Centrifua 11“ prijavilo se 72 organizacije sa svojim projektima iz 30 gradova Srbije. Ukupno je odabrano i finansijski podržano 8 najkvalitetnijih projekata , među kojima je i projekat „Eko glasa“u partnerstvu sa udruženjem građana "Omladinski kreativni centar" pod nazivom „NAŠA VIZIJA URBANE BUDUĆNOSTI“

Projekat je zamišljen da bude u formi festivala gde će mladi pokazati svoje umetničke potencijale u 5 festivalskih kategorija: crtanje grafita, umetnička fotografija, umetničko crtanje, pevanje i sviranje i moderan pres. Ovim putem Omladinski kreativni centar  poziva sve mlade da se prijave za učešće na festivalu. Trenutno je objavljen konkurs za izbor pesme-himne projekta , koja će u skladu sa nazivom projekta promovisati našu viziju urbane budućnosti 

 Sve dodatne informacije mladi jagodinci mogu dobite preko klikom na link: http://www.ekoglas.autentik.net

LETO U JAGODINI DOČEKANO UZ MUZIKU I DANCE4LIFE

Svetski dan muzike, 21. Jun, u Jagodini je obeležen u dance4life duhu, muzičkim performansom na gradskom trgu i promocijom dance4life projekta. U organizaciji ovog događaja učestvovali su volonteri  Omladinskog kreativnog centra, Udruženje profesionalnih disk-džokeja Srbije, slobodni solisti grada Jagodine i JA KARTEL bend.  Agenti promena uključeni u projekat „dance4life“, njuh 30-ak informisali su prolaznike o ciljevima i aktivnostima projekta, a HCT tim izveo je „flesh moob“ i dodatno skrenuo pažnju posetilaca ovog muzičkog događaja.  Takođe, mladima i širem građanstvu skrenuta je pažnja na značaj volonterskog rada, a kroz direkni kontakt sa prolaznicima vršeno je istraživanje koliko muzika utiče na raspoloženje i aktivizam ljudi.Događaj je medijski je propraćen od strane lokalnih medija.

                    RAZMENA AGENATA PROMENA U JAGODINI

U period od 01. do 03. jula 2011 god. u Jagodini je organizovana razmena agenata promena u okviru koje su članovi lokalnog dance4life tima ugostili agente promena iz Beograda, Vranja, Loznice i Novog Pazara. Udruženim snagama, agenti promena  realizovali  su brojne aktivnosti  kojima je skrenita pažnja javnosti o značaju očuvanja reproduktivnoh zdravlja i zaštite od Hiv-a, a pritom je vršena i  promocija dance4life projekta.

Na gradskom trgu, dana 02.07.2011 god. organizovane su igre bez granica i zabavno-eduativne radionice u kojima je učestvovalo 30-ak mladih. Akcijom „KONDOMIRAJ SE“  koja podrazumeva intervjuisanje mladih o značaju korišćenja kondoma, uticali smo na prevazilaženje  stigme i tabu-a koji su u malim sredinama vrlo izraženi. U večernjim satima u Cafe Clubu "Boom Bar", organizovana je karaoke žurka  „Pevaj za život - pobedi HIV“ i na ovom događaju učestvovalo je stotinak mladih.

Poseta Jagodine od strane agenata promana iz drugih gradova, upriličena je fakultativnim obilaskom grada i posetom znamenitosti Jagodine kao što su Muzej voštanih figura, Aqva Park i Jagodinski Zoo Vrt.

Dnevne aktivnosti medijski su propraćene od strane lokalnih televizija, dok je u večernjim satima, promocija dance4life projekta vršena podelom propagandno-edukativnih materijala

        „SVAKIH 12 SEKUNDI JEDNA OSOBA SE INFICIRA HIV-OM.

                                                    POBEDI HIV

U okviru kampanje „Pobedi HIV“, koja se realizuje od 15. novembra do 15. decembra, sprovodiće se niz aktivnosti za podizanje svesti sa glavnim ciljem da kreira svest o dance4life projektu i globalno HIV problemu. U okviru aktivnosti koje će se sprovoditi u toku kampanje planirano je da se brendiraju srednje škole koje su deo dance4life-a u 6 gradova Srbije, a agenti promena će aktivno raditi na edukaciji svojih vršnjaka. Održaće se Live connection dogadjaj sa preko 3000 mladih iz Srbije koji će se istog dana povezati sa svim mladima iz sveta koji su deo ove kampanje. Društvene mreže će biti jedan od najvažnijih načina povezivanja i širenja poruke, a organizovaće se i manifestacija povodom 1. decembra - svetskog dana borbe protiv side. Kroz ovu kampanju dance4life će udružiti mlade koji u budućnosti mogu biti kreatori socijalnih promena u društvu.

 U Jagodini je u ovom trenutku aktivno uključeno oko 400 do 500 mladih prevnstveno srednjoskolaca, koji su u predhodnom periodu prošli edukaciju o Hiv-u i naučili dance4life koreografiju.  Oni će učestvovati na globalnom povezivanju i zajedno sa još oko 2500 mladih iz Srbije i oko 500.000 mladih iz celog sveta, 27.novemtra igrati za život.

Takodje, na lokalnom nivou, povodom 1. decembra „Svetskog dana borbe protiv side“, veliki broj lokalnih nevladinih organizacija uključiće se u sprovođenju ulične manifestacije, a  mladin agenti promena uključenih u projekat dance4life igraće koreografiju i vršiti edukaciju o Hiv-u u osnovnim i srednjim školama, kao i podelu raznovrsnih materijala kao što su kondomi, flajeri,bedževi, nalepnice... Kako bi sve ove aktivnosti bile što vidljivije, u okviru kampanje uključen je veliki broj medijskih kuća i svih onih koji mogu dati doprinos u borbi protiv Hiv-a. 

                     

                                  "OMLADINSKI RAD ZNAČI !!! "

 Centar za društveno ekonomski razvoj iz Jagodine kao resurs centar za Pomoravski okrug odabrao je organizaciju „Omladinski kreativni centar“ u okviru konkursa za finansiranje najbolje volonterske omladinske akcije. Kroz više različitih aktivnosti u kojima su direktno bili uključeni mladi, cilj je bio da se podigne svest građana i lokalne samouprave o značaju omladinskog rada. Mladi kroz višegodišnji volonterski rad gube motivaciju jer sam omladinski rad nije prepoznat od strane lokalne samouprave i države. Akcijom „OMLADINSKI RAD ZNAČI!!!“ koja je trajala u periodu od 1. do 20. oktobra želja je bila da se podstakne kako omladina na dalji omladinski rad, tako i lokalne zajednice za prepoznavanje i vrednovanje omladinskog rada.

Omladinski kreativni centar je putem sredstava javnog informisanja kroz javnu kampanju upoznao javnost i građanstvo o omladinskom radu kao i o tome šta sve obuhvata omladinski rad. Kroz kampanju su bile pomenute sve oblasti omladinskog rada (sportske aktivnosti, zdravstvene,ekološke, kulturološke, edukacije koje se tiču ljudskih prava, podsticaj mladih na aktivizam, pozitivno delovanje na društvenu zajednicu...).

Kroz 2 javna događaja koja su se održala u Jagodini i Paraćinu cilj je bio da se podstaknu mladi na dalji omladinski rad i prenošenje pozitivne poruke koja se odnosi na delovanja mladih u društvu, pogotovo u ruralnim sredinama gde omladinski aktivizam nije prisutan u dovoljnoj meri.

Organizovanjem okruglog stola okupili su se predstavnici NVO sektora koji se bave omladinskim pitanjima u cilju razmene iskustava i predstavljanja svojih dostignuća kroz omladinski rad.

U okviru akcije održana je zabava „Maskembal“ u kafe klubu „BoomBar“ 20.oktobra u cilju okupljanja volontera i predstavnika NVO-a sa područja Pomoravskog okruga radi neformalnog druženja i razmene iskustava u omladinskom radu koji se odnosi na motivaciju volontera i podsticanje omladine na aktivizam. U okviru same zabave deljen je propagandni materijal i izloženi su grafiti sa sprovedenih javnih događaja.

 

      MLADI SU ZAKON - 12. AVGUST "MEĐUNARODNI DAN MLADIH

U okviru 12. avgusta “Međunarodnog dana mladih” koji se na nacionalnom nivou održava od 2007. godine, volonteri Omladinskog kreativnog centra su u Jagodinskom akva parku promovisali volonterizam, zdrave stilove života i aktivizam mladih u našem društvu. Kroz projekat “dance4life”, aktivisti naše organizacije, delili su raznovrsni propagandni material i izvodili globalnu koreografiju projekta. Veliki broj mladih pridružilo se učenju ove zanimljive koreografije, i istaklo želju da se uključi u ovakve vidove akcija i manifestacija naše omladinske nevladine organizacije. Takođe, ovom prilikom vršena je i promocija projekta “Mladi su zakon” i konkursa koji je raspisan na ovaj dan, a na koji mogu da konkurišu organizacije civilnog društva koje se bave mladima, kao sve neformalne grupe mladih sa teritorije Pomoravkog okruga.

Sve dodatne informacije u vezi ovog konkursa možete potražiti na internet stranicu naše partnerske organizacije “Centra za društveno ekonomski razvoj” -  www.cder.org.rs

       26. jun – Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droga

Omladinski kreativni centar od 2010 godine postao je član IPON mreže - "Inicijative mladih protiv narkomanije" a njegovi mladi volonteri, prigodnim aktivnostima obeležili su 26. jun Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge. Na gradskom trgu deljeni su promotivno-edukativni materijali, vršeno je anketiranje prolaznika i informisanje šire javnosti putem medija o narkomaniji kao najvećem zlu kojim je pogođena današnja omladina. Takođe u saradnji sa TV Jagodinom, tog dana emitovan je filma "Korak do dna" i TV spotovi koji su rađeni u okviru IPON mreže.

Mladi volonteri poručili su da svaki napor koji se uloži i kojim se spase nečiji život, ima neprocenjivu vrednost. Mladi mnogo češće lakše prihvataju savete svojih vršnjaka, pa tako se iskreno nadaju da će njihova poruka „Život je lep i bez toga, ljubav a ne droga“ dopreti do svesti svih onih koji dođu u iskušenje da uzmu drogu, i podstaći one koji su zakoračili u svet narkomanije da se izvuku iz toga, što pre, dok još nije prekasno. 

    Tura povezivanja srca u osnovnoj školi "Boško Đuričić" u Jagodini

 Dana 10.06.2010 god. u O.Š. „Boško Đuričić“ organizovano je predavanje „Heart connection tour – Tura povezivanja srca“,  koji se odnosio na vršnjačku edukaciju iz oblasti prevencije Hiv i Aids-a. Ove aktivnosti realizuje tim mladih vršnjačkih edukatora "Agenata promena", uključenih u dance4life projekat. Edukacija kombinovana sa igrom i plesom, jedna je od nesvakidapnjih formi prenošenja pozitivnih poruka kod mladih, ali se u ovom slučaju pokazala kao izuzetno prihvaćena od strane osnovaca i srednjoškolaca, koji su iskazali veliko interesovanje za dublje uključivanje u gotovo svim aktivnostima dance4life projekta. Tim vršnjačkih edukatora svakodnevno raste, a pošto se bliži kraj školske godine, mladi koji letnji raspust provode kod kuće, moći će u toku leta da nastave svoje aktivnosti na ovom projektu i dalje razvijaju dance4life mrežu. Ovom prilikom želimo da pohvalimo i odličnu saradnju sa predstavnicima osnovnih i srednjih škola, koji ovakav vid aktivnosti prepoznaju kao veoma bitne za zdrav život svih učenika, i iste pidržavaju na različite načine.

              Dan sećanja na preminule od SIDE - 16 maj 2010.god

Aktivisti omladinskog kreativnog centra su 16. maja u okviru projekta dance4life obeležili “Dan sećanja na preminule od AIDS'a“.Ovaj dan je obeležen u centru grada izgradnjom stuba od kartonskih kutija  koji je simbolično predstavljao oslonac koji pružamo ljudima zaraženim HIV'om i deljenjem razvnovrsnog propagandno-edukativnog materijala. Na stubu koji su gradili aktivisti bila je ispisana poruka „Oslonite se na nas, agenti promene“ a takođe su bile ispisane i brojne poruke podrške koji su ostavljali prolaznici. U znak podrške, čitan je i proglas na gradskom trgu kao i u školama narednog dana i to sve sa ciljem podizanja svesti građanstva, i naglašavanja da su agenti promene tu da ih redovno podsećaju na važnost borbe protiv Hiv-a i borbe za prava osoba zaraženih HIV-om. U saradnji sa lokalnom radio satanicom „Gong“, proglas je nekoliko puta u toku dana bio javno pročitan i na ovom veoma slušanom radiju Pomoravskog okruga. Sve aktivnosti na gradskom trgu, propraćene su od strane lokalnih medija informisanja i TV prilog o obeležavanju ovog događaja emitovan je istog dana u okviru dnevnih vesti.   

                            Act4life aktivnost – “Kravata party”

Mladi volonteri Omladinskog kreativnog centra u cilju promovisanja “dance4life”  projekta, dana 01.04.2010.god. organizovali su “act4life” aktivnost - “Kravata party” u klubu “Boom Bar” u Jagodini. Ulaznica za ovu nesvakidašnju zabavu bila je kravata, a uz svako kupljeno piće, gosti su dobijali kondom. Ova žurka jedna je u nizu brojnih zanimljivih aktivnosti usmerenih na mlade u našem gradu. Mladi kao pokretači ovakvih aktivnosti, šalju veoma snažnu edukativnu poruku svojim vršnjacima i podstiču ih na brigu o sopstvenom zdravlju, aktivizam, humanost i kreativnost. Organizacija Omladisnki kreativni centra nastojaće da i u narednom periodu podrži ovakve inicijative mladih i svojim učešćem da doprinos u rešavanju brojnih problema  mladih kao i lokalne zajednice.

                               Ćetvorodnevni skills4life trening

Omladinski kreativni centar je u periodu od 29.marta do 01.aprila 2010.god. u saradnji sa Centrom za socijalni rad iz Jagodine, realizovao četvorodnevni seminar „skills4life“ u okviru projekta „dance4life“. Na seminaru je uzelo učešće 13 učenika gimnazije „Svetozar Marković“ i 4 učenika Škole opšteg zdravlja „Milutin Milanković“ koji su na seminaru učili o veštinama neophodnim za realzovanje daljih obuka u osnovnim i srednjim školama Jagodine. Sam projekat „dance4life“ prvensvteno se odnosi na prevenciju Hiv i Aids-a, a pokrenut je zbog činjenice da od oko 35 miliona ljudi inficiranih Hiv-om, više od 50% su mlađi od 25 godina. U okviru seminara, kroz veliki broj radionica,  najviše vremena je posvećeno temi prevencije HIV/AIDS-a, a takođe nisu izostavljene ni druge polno prenosive bolesti kao ni tema diskriminacije. Ovo je samo jedan u nizu od mnogih seminara koje će „Omladinski kreativni centar“ realizovati u toku 2010. godine kako bi podigao pozornost i mobilisao mlade u borbi protiv HIV-a. Seminari ovog tipa imće za cilj da što veći broj mladih Jagodinaca podstakne na aktivizam i unapredi ih u društvene agente promena.

         „Heart Connection Tour“ u osnovnoj školi „Milan Mijalković“

 

U okviru „dance4life“ projekta, koji na lokalu od 2009. godine realizuje “Omladinski kreativni centar” , dana 22.marta 2010.god.  realizovan je „Heart Connection Tour“ u osnovnoj školi „Milan Mijalković“ u Jagodini. Na „Heart Connection Tour’u“ učestvovalo je oko 75 učenika osmog razreda. Kroz dvočasovnu rad HCT – tima,  svi učenici prošli su osnovnu edukaciju vezanu  za pevenciju HIV i AIDS, a nakon upoznavanja sa dance4life projektom, učili svetsku  dance4life koreografiju. Svi učenici pozvani su da se aktivno uključe u ostalim dance4life aktivnostima i postanu aktivni agenti promene u borbi protiv Hiv-a.

 

     IZLOŽBA UMETNIČKIH DELA NASTALIH U OKVIRU PROJEKTA                             "ILI U KANTU ILI NA POLICU"

 
Dana 15.03.2010 god. u jagodinskoj gimnaziji "Svetozar Marković". organizovana je izložba radova napravljenih korišćenjem likove tehnike "Asemblaž" i ovom prilikom, učenici pomenute škole upoznati su sa ovom metodom recikliranja otpadnih predmete i stvaranja umetnilkih dela od istih. Iste nedelje, u petak 19. 03.2010. god. izložba je preseljena na gradski trg i napravljen je takozvani javni performans za šire građanstvo. Tog dana u periodu od 11 do 14h, skrenuta je pažnja šire javnosti kada je ekologija i reciklaža u pitanju. Izložba radova napravljenih od otpadnih materijala (papira, plastike, metala, stakla...), privukla je veliki broj građana svih generacija, a kreativnost koju je svaki rad nosio u sebi naterala ih da se malo dublje zagledaju i prokomentarišu isti.
 
 
 
Grupa od 10 srednjoškolaca iscrtavala je grafite na platnima i time dodatno privlačila pažnju, naročito mlađih kojima je ovakav način izražavanja stavova posebno zanimljiv. Takođe ovom prilikom deljen je i propagandni materijal, sa ciljem da ostavi trag na sam događaj i podstakne sve njegove učesnike na slične aktivnosti. Ovaj događaj propraćen je od strane lokalnih medija informisanja (RTJ Jagodina i TV Palma Plus), a takođe o istom će biti objavljen i članak u lokalnom novinskom listu "Novi Put". Lokalni Sajt "Autentik", takođe je objavio vest o događaju.
                                                                                           
 

Trening "Asemblaž tehnike" i izrada umatničkih dela u vidu slika i skulptura !!

U okviru projekta „Ili u kantu ili na policu”, koji sprovodi udruženje građana Omladinski kreativni centar iz Jagodine u okviru konkursa „E mogu i ja! 09”, organizovan je četvorodnevni trening „Asemblaža” na kome je učestvovalo 22 srednjoskolca iz 3 jagodinske srednje škole. Ovaj trening organizovan je u period od 11 do 14 marta 2010 god. u prostorijama đačkog parlamenta jagodinske Gimnazije Svetozar Marković. Polaznici treninga, koristeći svoju kreativnost, izrađivali su umetnička dela od otpadnih materijala kao što su novine, plastika, guma, staklo, tkanina i dr. Za ova četiri dana napravljeno je oko 50 umetničkih dela u vidu slika i skulptura. Sva dela biće najpre izložena u jagodinskoj gimnaziji i svi učenici imaće priliku da bliže upoznaju „asemblaž“ kao pravac likovne umetnosti uz pomoć koga od stvari koje smo najpre namaravali da bacimo, pravi umetnička dela. 

                   " ILI U KANTU ILI NA POLICU " - E mogu i ja ! 09 

U okviru konkursa za podsticanje omladinskog aktivizma ”E mogu i ja 2009” na koji se prijavilo oko 130 udruženja građana i omladinskih neformalnih grupa iz cele Srbije, ideja Omladinskog kreativnog centra kao nosioca projekta i CDER-a kao partnerske organizacije, jedna je od 13 podržanih od strane Evropskog pokreta u Srbiji i Ministarstva omladine i sporta. Projektom - akcijom ”Ili u kantu ili na policu” kroz više različitih aktivnosti u kojima će direkno bili uključeni mladi, želimo da podignemo svest naših sugrađana i lokalne samouprave kada je ekologija i reciklaža u pitanju. Koristeći kreativnost mladih ideja je da se širem građanstvu predoči problem zagađenosti životne sredine i predstavi likovna tehnika “asemblaž” koja podrazumeva korišćenje starih stvari (papira, plastike, metala, drveta, stakla..) i njihovo „sastavljanje“ u potpuno nove likovne forme. Mladi srednjoškolci najpre će proći edukaciju „Asemblaž tehnike“ i izrađivati slike i ukrasne predmete od onoga sto su inače nameravali da bace, a nakon toga na gradskom trgu biće organizovan javni performans - izložba i time skrenuta pažnja šire javnosti kada je ekoligija u pitanju. Tom prilikom deliće se i propagandno-edukativni materijal, a grupa od 10-ak srednjoskolaca kreiraće grafite na platnu sa edukativnom porukom. Sve pomenute ativnosti planirane su za prvu polovinu marta 2010. godine.

    ”Rodna politika za borbu protiv HIV/AIDS-a”

Novosadski humanitarni centar (NSHC) od oktobra 2009. godine realizuje projekat ”Rodna politika za borbu protiv HIV/AIDS-a”, u okviru projekta ”Jačanje HIV prevencije i briga o grupama najugroženijim HIV-om” koji sprovodi NSHC kao potprimalac i Omladina JAZAS-a kao primarni primalac sredstava iz 8. runde Globalnog fonda za borbu protiv side, tuberkuloze i malarije. U prethodnom periodu sprovedeno je participativno istraživanje sa namerom da se ispitaju znanja, stavovi i postojeće prakse u radu ustanova i organizacija civilnog društva o rodnim pitanjima i njihovom uticaju na HIV vulnerabilnost ciljnih grupa. U okviru istraživanja održane su četiri fokus grupe, u Nišu, Kragujevcu, Novom Sadu i Beogradu, na kojima su učestvovali predstavnici ustanova i nevladinih organizacija koji realizuju projekte u okviru runde 6 i runde 8 Globalnog Fonda. Volonteri Omladinskog kreativnog centra,prisustvovali su seminaru koji je Novosadski humanitarni centar održao u Kragujevcu na temu “Rodna pitanja i HIV”. Na seminaru su obrađivane teme kako razumeti pojmove pol i rod, rodna ravnopravnost i razmotriti kako rodne uloge utiču na  izloženost  žena i muškarca HIV-u, razumeti vezu između rodnih uloga i izloženosti HIV-u u ciljnim grupama, kao i predložiti mere za integrisanje principa rodne ravnopravnosti u rad na prevenciji i suzbijanju HIV-a. Prisustvom na ovom seminaru  Omladinski kreativni centar je ostvario saradnju u cilju rešavanja pitanja rodne ravnopravnosti kada su HIV pozitivne osobe u pitanju u Srbiji kako sa krovnom organizacijom koja je održala ovaj seminar tako i sa predstavnicima organizacija koji su direktno učestvovali na ovom seminaru u vidu polaznika seminara.

                   KOMS – Krovna Organizacija Mladih Srbije

Uz podršku Ministarstva Omladine i sporta napravljena je inicijativa za osnivanje Krovne organizacije mladih Srbije. Konsultativni proces oko osnivanje iste realizuje se tokom marta 2010 god u sledećim gradovima -opštinama: Beogradu, Zaječaru, Nišu, Užicu, Kragujevcu, Subotici i Novom Sadu. Tokom ovih konsultacija sa predstavnicima organizacija mladih sa teritorije cele Srbije, ideja je da se zajedničkim snagama postave kriterijumi za članstvo u KOMS-u i jasno definise misija,  vizija, uloga, ciljevi i zadaci KOMS-a kao krovne organizacije mladih u Srbiji. Nakon ovog procesa, biće održana osnivačka skupština nakon koje će se KOMS registrovati kao pravni subjekat i kreirati svoj Statut u skladu sa rezultatima   procesa konsultacija.

Omladinski kreativni centar dao je doprinos u forimiranju KOMS-a i u ovom procesu uputio svoje predstavnike na dve javne konsultacije, održane 4.marta..2010.god u Beogradu i 24. marta 2010.god u Kragujevcu. Takođe, u narednom periodu nastojaće da postane deo KOMS-a, i svojim daljim zalaganjem ojača KOMS, kao vrhovno telo mladih u Srbiji. 

1. DECEMBAR - SVETSKI DAN BORBE PROTIV HIV I AIDS-a

Povodom 1. decembra, svetskog dana borbe protiv Hiv/Aids-a, udruženja građana „Omladinski kreativni centar“ i „Centar za društveno ekonomski razvoj“ sa svojom omladinom, organizovali su niz aktivnosti kojima su animirani prvenstveno mladi a i šire građanstvo, kako bi se uočio i prepoznao jedan od najvećih globalnih svetskih problema – HIV i AIDS. U prepodnevnim časovima, na jagodinskom trgu održana je ulična akcija pod nazivom “FREE HUGS„ (besplatni zagrljaji) i time je skrenuta pažnja javnosti kada je u pitanju dikstiminacija HIV pozitivnih osoba. Takođe na trgu je deljen raznovrstan propagandno edukativni materijal, a mladi volonteri su zadržavali prolaznike 6 sekundi, što je na simboličan način predstavljalo vreme za koje se u svetu jedna osoba inficira Hiv-om. Preko razglasa je puštana muzika uz koju je omladina uključena u projekat „Dance4life“ izvodila svetsku koreografiju koja je i simbol ovog projekta. 

Takođe, jedna od aktivnosti koja zauzima veliki udeo ove kampanje jeste i debata koja je održana u holu jagodinske gimnazije „Svetozar Marković“ na kojoj su učestvovali članovi srednjoškolskih parlamenata i društveno aktivna omladina. Na ovoj debati mladi su iskazivali svoja misljenja i stavove na temu Hiv i Aids i diskutovali o aktuelnim problemima koji se odnose na ovu temu. Karaoke žurka pod nazivom „Pevaj za život“ održana je u večernjim časovima u klubu „Celts“ i imala je za cilj promocilju zdravih stilova života i animiranja mladih da se zaštite i stanu na put Hiv infekciji.

   Seminar "Rad sa decom i mladima u sukobu sa zakonom i u riziku"

Predstavnici Omladinskog kreativnog centra,  u petak 27.11.2009 u prostoru Crvenog Krsta Jagodina, prisustvovali su seminaru "Rad sa decom i mladima u sukobu sa zakonom i u riziku". Ovaj seminar realizovan je od strane Centra za društveno ekonomski razvoj i kroz isti obrađene su sledeće teme:

• Razumevanje nastanka maloletničke delikvencije, 
• Faktori rizika za sukob sa zakonom dece i mladih - procena, 
• Restorativno pravosuđe i medijacija između žrtve i prestupnika, 
• Uloga i odgovornosti organa starteljstva i lokalne samouprave u radu sa decom i mladima u sukobu sa zakonom i u riziku, 
• Individualni planovi zaštite, 
• Konferencija o slučaju, 
• Dnevni boravci/Klubovi za mlade, 
• Uloga organizacija civilnog društva.


Voditelji informativnog seminara su bili Tatjana Rajić, sociolog i Slobodan Jovanović, psiholog, oboje zaposleni u Centru za socijalni rad Grada Požarevca.

               "Pod maskama smo svi isti"

Mladi volonteri Omladinskog kreativnog centra, u nedelju 01. novembra 2009.god. organizovali su prvu u nizu omladinskih akcija-javnih događaja koji će se sprovoditi u okviru projekta ''Nove identitete zajednice stvaraj mladi” koji se sprovodi na području Pomoravskog i Braničevskog okruga uz partnerstvo NVO “Dečiji vidici” iz Paraćina, NVO “Šansa” iz Požarevca i JNP “Novi put” iz Jagodine a uz finansijsku podršku MOS-a.
Akcija pod nazivom Maskenbal ''Pod maskama smo svi isti'' sastojala se iz dva dela: šetne gradom učesnika pod maskama uz deljenje letaka u kasnim poslepodnevnim satima i zabave pod maskama u večernjim satima.
Preko 150 mladih iz Jagodine su želeli da svoju zabavu organizuju pod maskama tako da su pored druženja i ovom prilikom pokazali svoje kreativne sposobnosti. Maskenbal u trajanju od 20h do 24h, organizovan je u klubu ''Celts''u Jagodini, u akciju su se uključili i đački parlamenti srednjih škola, a CDER je obezbedio logistiku ovog događaja. 

 Skills4life - četvorodnevni trening za nove agente promena

Četvorodnevni skills4life trening održan je u periodu od 02.11.2009 do 05.11.2009 godine u prostorijama Crvenog krsta Jagodina. Cilj ovakvih treninga jeste da se edukuju novi vršnjački edukatori - agenti promena koji će znanje stečeno na treningu dalje prenositi u svojim školskim sredinama. Ovakvi treninzi svim polaznicima pružaju široko znanje iz oblasti prevencije Hiv i Aids-a i drugih polno prenosivih bolesti, i uče ih trenerskim veštinama. Mladi koji uspešno završe treninge ovog tipa formiraju se u parove i realizuju školsku skills4life edukaciju u trajanju od tri školska časa. Takođe, u okviru ovih treninga uvežbava se svetska dance4life koreografija koja se izvodi u okviru Heart Connection tour školske edukacije, a ista će na nacionalnom nivou biti izvedena poslenje subote u novembru 2010 god. i tom prilikom će naša zemlja zajedno sa još 25 zemalja uključenih u ovaj projekat poslati poruku Svetu u borbi protiv HIV i AIDS-a.

   Brendiranje dance4life projekta u Jagodini

 

U utorak 11. avgusta 2009.god u 21 čas u centru Jagodine održana je „Gluva žurka“. Ovom prilikom mladi su se na lokalizovanom, ograđenom prostoru, u belim majicama, sa slušalicama i uređajima za prijem radio talasa zabavljali uz muziku emitovanu sa naše lokalne radio stanice. Niko ko nije nosio slušalice nije mogao da čuje program, dok su oni koji su nosili gore navedeno bili aktivno uključeni u brendiranje. U pozadini je stajao natpis „Ne želimo da vam smetamo“. Ideja je bila da se svi dobro zabave, a da pritom ne uznemiravaju nikoga.

Na ovaj način sprovedeno je brendiranje dance4life projekta u Jagodini a koji se odnosi na animiranje omladine da prepozna društveni način borbe protiv HIV virusa i značaj prevencije. Metod koji je korišćen je scenska prezentacija u vidu javnog događaja sa porukama koje apeluju na neagresivno pružanje podrške omladini.

 

title

Click to add text, images, and other content