OMLADINSKI KREATIVNI CENTAR

 OMLADINSKI KREATIVNI CENTAR 

Omladinski kreativni centar je udruženje građana osnovano 2009. godine kao nestranačko i neprofitno udruženje. Osnivači i članovi Omladinskog kreativnog centra su omladinski lideri, treneri i mladi vršnjački edukatori iz različitih oblasti okupljeni radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i to: zalaganje za razvijanje i unapređenje položaja mladih u društvu, podsticanje mladih na veću društvenu angažovanost kako bi oni što potpunije i adekvatnije ostvarili svoja građanska prava, razvili svoju kreativnost i unapredili svoju socijalnu kompetenciju.

 

Omladinski kreativni centar ima za cilj da u skladu sa Ustavom i zakonima doprinese u:

§ informisanosti mladih,

§ obrazovanju mladih,

§ afirmaciji mladih i njihovih organizacija,

§ participaciji mladih i njihovih organizacija u procesima odlučivanja o boljem i bržem zapošljavanju mladih,

§ zaštiti i poštovanju prava dece i mladih,

§ unapređenju komunikacije i demokratskog otvorenog dijaloga među mladima,

§ razvijanju tolerancije i rodne radnopravnosti,

§ razvijanju nenasilne komunikacje u društvu, a posebno među mladima,

§ suzbijanju stigme i diskriminacije,

§ suzbijanju trgovine ljudima i mobinga kroz edukativne programe,

§ afirmaciji kulturnih i umetničkih vrednosti među mladima,

§ preventivnoj zdravstvenoj i psihosocijalnoj zaštiti mladih, posebno borbi protiv bolesti zavisnosti

§ unapređenju reproduktivnog zdravlja mladih,

§ unapređenje i razvoj različitih vidova prevencije epidemije side,

§ unapređenju položaja osetljivih i ugroženih grupa u društvu,

§ razvoju omladinskog rada,

§ razvoju svesti o životnoj sredini među mladima i zaštiti životne sredine,

§ razvijanju i negovanju najboljih tradicija i vrednosti građana RS,

§ razvijanju decentralizacije kao osnove za dalji politički i ekonomski razvoj Srbije

§ afirmaciji instituta civilnog društva.

M I S I J A 

 

Misija organizacije zasnovana je na razvijanju široke mreže partnerstava sa lokalnim i regionalnim ključnim akterima i građanima kako bi svi zajedno, sopstvenim znanjima i iskustvima uz korišćenje najsavremenijh dobrih praksi, kreirali društvo primereno potrebama i mogućnostima zajednice.

Proaktivnim delovanjem stvaramo demokratsko i socijalno pravedno društvo, koristeći     novostvorene i aktivirajući postojeće resurse zajednice, posebno radeći sa mladima i za mlade.