OBUKE IZ OBLASTI PREVENCIJE HIV/AIDS-a

 

Omladinski kreativni centar  sprovodi obuke iz oblasti prevencije HIV/AIDS-a uz primenu raznovrsnih zdravstveno-vespitnih metoda kojima se postiže maksimalno individualno i grupno angažovanje u sticanju novih znanja i veština. Pored klasičnih metoda (kratkih uvodnih predavanja), daleko su više zastupljene aktivne i kreativne metode koje olakšavaju edukativni proces, ali i omogućuju stvaranje neophodne opuštene i otvorene atmosvere za rad. Tako, često se koristi rad u maloj grupi, igranje uloga, simulacije, nominalne grupne tehnike, igre asocijacija, samoprocena znanja i procena putem kviza, koje zajedno formiraju kreativnu radionicu u kojoj se nesmetano dostižu unapred zadati ciljevi edukacije. Uloga i veština instruktora (facilitatora) koji vodi kreativnu radionicu je neobično važna budući da istovremeno treba da mobiliše sve učesnike da aktivno prolaze kroz strukturne celine edukacije, ali i da ispolje sopstvenu kreativnost i talenat. Omladinski kreativni centar je kreirao tri različite strukture obuka u zavisnosti od dužine trajanja i nivoa znanja koje pružaju. 
- „Omladinska edukacija“ koja pruža osnovne informacije o HIV i AIDS-u kroz obuku u trajanju od dva školska časa. 
- Dvodnevna „Obuka vršnjačkih edukatora“ koja kroz kreativnu radioničarsku metodiku i „roll play“ edukaciju pruža viši nivo znanja iz ove oblasti i razvija bolje razumevanje uzroka problema direkno povezanih sa HIV-om. 
- Petodnevna „Obuka trenera“ iz oblasti HIV i AIDS-a, koja pruža najviši nivo znanja i polaznicima daje mogućnost razvijanja trenerskih veština koje kasnije mogu prenositi u praksi.  

 

“Vršnjačka edukacija kroz dramu” TRENING

 

“Vršnjačka edukacija kroz dramu” predstavlja moderan vid edukacije mladih i ima za cilj da sami mladi dalje prenose pozitivne poruke svojim vršnjacima i to kroz izvođenje pozorišne predstave koja nastaje kao glavni produkt edukacije. Takođe, ova edukacija daje mogućnost mladima da iskažu svoju kreativnost i glumački talenat ili da isti prepoznaju. Kroz niz dramskih tehnika i edukativnih radionica mladi ovladavaju dramskim veštinama, podižu svest kada su u pitanju problemi sa kojima se najčešće susreću i dopunjuju svoje znanje. Obuka se sastoji od edukativnog dela koji se odnosi na zaštitu reproduktivnog zdravlja mladih (HIV i AIDS, polno prenosive bolesti, rano stupanje u seksualne odnose) i dela koji predstavlja takođe vrlo opasne probleme sa kojim se susreću mladi a to su (narkomanija, alkoholzam, diskriminacija, nasilje…). Drugi deo obuke predstavlja ovladavanje dramskim tehnikama i učesnici obuke kroz improvizaciju i realistični prikaz situacija iz života kreiraju scene koje se kasnije spajaju u jednu celovitost tj. predstavu. Krajnji ishod celokupne obuke je predstava koja se izvodi pred publikom , a njom se prenosi edukativna poruka. Obuka traje 10 dana (60 radnih sati) i u ovo vreme je uračunato premijerno izvođenje pozoripšne predstave. Na jednoj edukaciji moguće je uključiti najviše 20 polaznika. Ova metoda se kroz dosadašnji rad mnogih organizacija pokazala kao najefikasnija jer se ne edukuju samo polaznici obuke već i mladi koji odgledaju edukativnu pozorišnu predstavu

 

OBUKA O ALKOHOLIZMU I PUŠENJU

O pušenju i alkoholizmu se dosta govori, kao o najčešćim i sveprisutnim bolestima zavisnosti savremenih društava, pa i našeg. Od ovih bolesti obolevaju sve uzrastne grupe, a ono što zabrinjava je stalno spuštanje praga starosti najmlađih uživalaca ovih sredstava. O alkoholizmu i pušenju se može govoriti odvojeno, nezavisno jedno od drugog, ali istina je da su u realnosti oni uglavnom povezani, isprepletani i često neodvojivi i opšte prisutni problem.Omladinski kreativni centar vrši obuku kao paket aranžman dveju tema (pušenje I alkoholizam) koja ima za cilj da podigne svest učesnicima o neželjenim dejstvima I posledicama koje ove dve bolesti donose sa konzumiranjem cigareta I alkohola.Obuka se sastoji iz 2 modula, edukacije na kojoj stručna lica(predavači) prenose znanje kroz niz edukativnih metoda kao što su predavanja, radionice…Drugi modul, takozavani multimedijalni prikaz koji podrazumeva prikazivanje edukativnih I dokumentarnih projekcija na teme alkoholizama I pušenje,kao i  posledica koje se javljau u oblku bolesti Obuka je namenjena mladima od 14 do 20 god.i  traje 6 radnih sati.

“BZN”OBUKA

“BZN” je obuka koja se odnosi na bolest zavisnosti “Narkomanija”i koja pruža ili  unapredjuje znanje kroz niz kako zdravstveno-vaspitnih tako I socioloških metoda edukacije Obuka je namenjena mladima od 15 do 25 godina I traje 3 dana. Učesnici će imati prilike da upoznaju pored osnovnih termina kao što su psihička i fizička zavisnost,vrste droga i njihovo negativno dejstvo,detaljni pshološki, sociološki aspekt osoba koje konzumiraju psihoaktivne supstance.Ova obuka ima za cilj da mladima da im pruži detaljan paket znanja na temu narkomanija i podigne svest o opasnosti uzimanja bilo kakvih vrsta droga kako bi se okrenuli ka zdravim stilovima života i očuvanju zdravlja 

Rollplay”OBUKA

 

Rollplay” je jednodnevna obuka namenjena mladima u doba adolescencije koja ima za cilj da pruži osnovna znanja i podigne svest mladih u oblasti nasilja. Prioritet ove obuke je da mladi prepoznaju, suzbiju i adekvatno reaguju u izazvanim situacijama koje imaju notu nasilja. Obuka se sastoji iz dva modula. Prvi modul se odnosi na edukaciju o nasilju kao pojavi u društvu, uticaj nasilja na omladinu i kako reagovati u izazvanim konfliktnim situacijama. Drugi modul se zasniva na elementima drame koju čini Rollplay radionica. Učesnici se u okviru ove radionice mogu upoznati sa osnovnim elementima drame kroz dramsku tehniku pod nazivom Forum teatar, kako bi realistično, kreirajući scene (skečeve), prikazali situaciju izazvanu nasiljem. Forum teatar je specificna vrsta otvorenog pozorista koje svojim predstavama reaguje na aktuelne društvene teme posebno se fokusirajući na društvene pritiske koje je uglavnom teško ali ne i nemoguće rešiti. To je pozorište koje ne traži od svoje publike da prihvati ideje autora, već želi da im pomogne da izraze svoje sopstvene težnje  i potrebe i ispitaju svoje mogućnosti  i rešavaju aktuelni problem u realnim situacijama. U forum teatru su svi aktivni učesnici, i oni na pozornici i oni u publici, jer kroz igru uloga i izabrane problemske situacije i scene, prorađuju probleme koje ih se tiču i koji ih potiskuju, trazeći adekvatno rešenje.